Synonimy części mowy Deutsch

Hauptwort - rzeczownik
Frwort, Pronomen - zaimek
Ttigkeitswort - czasownik
Wiewort, Adverb - przysłowek
Verhltniswort, Prposition - przyimek
Eigenschaftswort - przymiotnik
Zahlwort , Numerale- liczebnik
Bindewort, Konjunktion - spojnik
Ausrufenwort - wykrzyknik
Artikelwort- rodzajnik

Dodaj swoją odpowiedź