Geografia jako nauka

TEMAT: Geografia jako nauka

1. Geografia- jest to nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno ekonomicznym oraz o związkach i zależnościach między elementami środowiska i działalnością człowieka.

2. W skład powłoki ziemskiej wchodzą:a) Litosfera i wnętrze ziemi - bada ją geologia

b) Hydrosfera – bada ją hydrografia i oceanografia

c) Atmosfera – bada ją meteorologia, klimatologia

d) Biosfera – bada ją biogeografia

e) Pedosfera – bada ją geografia gleb

f) Ukształtowanie terenu – bada geomorfologia

W skład pow. Ziemskiej wchodzi także magnetosera

g) Magnetosfera – bada ją fizyka

3. Działalnością człowieka na ziemi zajmuje się geografia społeczno ekonomiczna

w jej skład wchodzą:

a) g. Zaludnienia (roz. Ludności)

b) g. rolnictwa

c) g. Przemysłu

d) g. Komunikacji

e) g. Turystyczna

f) g. Handlu

4. Oprócz wyżej wymienionych działów geografii fizycznej i ekonomicznej istnieją nauki pomocnicze geografii np. kartografia, toponomia (wyjaśnia pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych)

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Czym zajmuje się geografia jako nauka?

Czym zajmuje się geografia jako nauka?...

Geografia

Geografia jako nauka i źródła wiedzy geograficznej

Geografia - to nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi (przestrzeni geograficznej). Nazwa ta pochodzi od słów: geos - "ziemia" i grapho - "opis". Geografia zajmuje się też związkami jakie zachodzą między śr...

Geografia

Geografia jako nauka - dział w książce, wszystko co potrzebne na sprawdzian

Sory za lekki bałagan , ale wszystko co potrzebowałam osobiście jest:) Brakuje jednego - Atlasu :)

Geografia- jest to nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno ekonomicznym or...

Geografia

Geografia jako nauka

Podmiot badań geografii
Geografia jest nauką badającą powłokę ziemską, czyli zewnętrzną sferą Ziemi. Powłoka ta składa się ze wzajemnie przenikających się i oddziałujących na siebie sfer: litosfery , atmosfery hydrosfery, biosfe...

Geografia

Geografia jako nauka

Na podstawie książki:
LICEUM/TECHNIKUM GEOGRAFIA
Geografia Środowiska Przyrodniczego
Wojciech Wiecki
Podręcznik cz.1 zakres podstawowy

W plikach załączonych do pracy....

Spis treści:
1. Pojęcie geografii...