Zjawiska w makrootoczeniu jakie maja wpływ na moja szkołe

Zjawiska w makrootoczeniu, które mają wpływ na moją szkołę to:

1.Otoczenie ekonomiczne
-Im szkoła dostanie więcej funduszy od państwa, tym samym będzie w stanie zakupić więcęj pomocy dydaktycznych i zapewni szkole lepsze wyposażenie.
-Dzięki pieniądzom od państwa uczniowie będą mogli wyjeżdżać na różnego rodzaju bezpłatne kulturoznawcze i integracyjne wycieczki, dzięki czemu zdobędą więcej wiedzy o świecie, zapoznają wielu rówieśników i zwiedzą nowe miejsca.
-Będą mogły być prowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz kursy, tym samym uczniowie będą mieli możliwość poszerzania własnej wiedzy.

2.Otoczenie prawne
-Ciągłe zmiany i reformy w szkolnictwie wprowadzają zamęt i chaos, który jest niekorzystny dla naucZYcieli oraz samych uczniów.
-Zmiana dotychczasowego egzaminu dojrzałości przez Ministerstwo Edukacji na tkz. ,,nową maturę? jest niesprawiedliwa wobec tych którzy będą ją pisali, ponieważ jest ona o wiele trudniejsza od poprzedniej, a pozytywne jej zdanie daje takie samo wykształcenie oraz sam uczeń jest zmuszony zdawać przedmioty obowiązkowe takie jak np. matematyka, które niekoniecznie sam by wybrał.
-Reforma o ,, amnestii maturalnej? której twórcą był Roman Giertych, dała wielu uczniom nadzieję na otrzymanie świadectwa maturalnego oraz udaniu się na studia bez zdania matury, lecz nie wszyscy mieli szansę skorzystać z tej reformy, ponieważ została ona wprowadzona dopiero w 2006 roku..

3.Otoczenie społeczne
-W szkole łatwo dostępne stają się różnego rodzaju środki odurzające np.narkotyki, które są sprzedawane przez samych uczniów lub pobliskich dilerów.
-Papierosy oraz alkohol sprzedawane są w sklepach młodzieży bez okazywania dowodu osobistego.
-W szkole są również spotykane bójki między uczniami. To wszystko prowadzi do demoralizacji młodzieży.

4.Otoczenie demograficzne
-Im dyrekcja szkoły dostanie więcej funduszy, tym bardziej wykwalifikowanych nauczycieli będzie mogła zatrudnić.Prowadzi to do podwyższenie poziomu nauczania w szkole i możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla chętnych i zainteresowanych.
-Dzięki lepszemu wyposażeniu szkoły i możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych nauczycieli, szkoła zdobędzie wyższy poziom, dzięki czemu do szkoły będzie zapisywać się większa ilość uczniów.

5.Otoczenie międzynarodowe
-Dzięki wymianom międzynarodowym, uczniowie mogą kontynuować edukację w innych krajach. Prowadzi to do przybliżenia tamtejszej kultury, zwyczajów, obyczajów jak również samego kraju.
-Nauka języków obcych
-Poszerzenie ogólnej wiedzy o świecie.
-Zdobywanie nowych doświadczeń
-Sprawdzenie się w nowych sytuacjach, np. bycie samemu w nowym kraju bez rodziny, wykształca to u nas niezależność, przeżywamy tkz. ,,szkołę życia?.
-Rozwijanie i pogłębianie swoich umiejętności
-Uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, imprezach edukacyjnych i zawodach organizowanych przez szkołę prowadzi do poznania wielu ciekawych ludzi oraz doświadczeniu niespotykanych rzeczy.

6.Otoczenie technologiczne
-W naszej szkole istnieją już dwie pracownie komputerowe wyposażone w dużą ilość komputerów potrzebnych do kształcenia się i poszerzania wiedzy. Sprzęt jest bardzo nowoczesny. Każdy komputer posiada możliwość skorzystania z Internetu. W każdej z pracowni istnieje również komputer główny, dla nauczyciela w którego skład wchodzi dodatkowo drukarka,skaner i kserokopiarka.
-Obecnie w trakcie budowy znajduje się czytelnia, która będzie posiadać kilka komputerów z pełnym wyposażeniem do korzystania przez uczniów i personel szkoły.
-Również w szkolnej bibliotece znajdują się trzy komputery przeznaczone do korzystania przez uczniów. Uczniowie mogą tam skorzystać z Internetu, skserować lub wydrukować jakąś pracę potrzebną do zajęć szkolnych.
-Ciągła modernizacja pracowni w naszej szkole, pozwala na nowoczesne oprogramowania i sprzęt.

Dodaj swoją odpowiedź