Strefy życia w morzu

Ze względu na odległość od brzegu i głębokość mórz, wyróżnia się następujące strefy życia organizmów:
- strefa przybrzeżna: Tutaj światło dociera do dna
- strefa otwartej toni wodnej: Najlepiej jest oświetlona warstwa górna
- strefa denna: światło tam nie dociera (dno).
W każdej ze stref żyje plankton

Zwierzęta wielokomórkowe dzielimy na bezkręgowce i kręgowce.

Bezkręgowce- brak kręgosłupa osiowego
Kręgowce - mają szkielet osiowy.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Strefy życia w Morzu

1.Strefa przybrzeżna
-ma najwięcej światła
-duże falowania wody
-najlepsze warunki do życia
-najwyższa temperatura wody

2.Strefa otwartej toni wodnej
-mogą wystąić falowania wody
-niższa temperatura wody

Geografia

Ustna geografia moja poprawiona

ŚWIAT
1. Regiony rolnicze ze świata.
Poziom rolnictwa na poszczególnych obszarach świata uzależniony jest od wielu czynników przyrodniczych (klimat, wody, gleby) i społeczno- ekonomicznych (struktura wielkości i własności gospodars...

Geografia

Morza

Morze jest to część oceanu, oddzielona od niego przez półwyspy, łańcuchy wysp bądź podwodne progi, przez co właściwości jego wód nabierają cech indywidualnych.
Wyróżnia się morza przybrzeżne, które oddzielone są łańcuchem ...

Geografia

Ustna geografia

1. Podaj klasyfikację wód podziemnych.
Rodzaje wód podziemnych:
- woda zaskórna – zalega bardzo blisko powierzchni ziemi, podlega dobowym wahaniom temp., ich obfitość i głębokość zalegania zmienia się w ciągu roku, łatwo ule...

Politologia

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz Malendowski - streszczenie książki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:
Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999 roku. W 1998 wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie prz...