Czym dla podmiotu w wierszu Cz. Miłosza pt. Równina, a czym dla mnie jest ojczyzna?

W wierszu Czesława Miłosza pt. "Równina" dla podmiotu lirycznego ojczyzna jest czymś niepojętym, czego zwykły człowiek nie może pojąć. Jest ona dla niego nie tylko kawałkiem ziemi, ale historią, wspomnieniami, a nawet ojcem dzięki, któremu czuje się na niej bezpiecznie.

Według podmiotu dzieją się na niej zwykłe i naturalne, ale zarazem niezwykłe i pasjonujące sytuacje takie jak np. wykopki ziemniaków, latające komary przy końskich pyskach, a nawet koszenie kosami czy pożary. To na tej ziemi z pokolenia na pokolenie przekazywane są tradycje i zwyczaje.

Ojczyzna jest dla mnie mój dom, moje miasto, polskie tradycje i obyczaje, historia oraz język ojczysty. To tu czuje się bezpiecznie i tu się urodziłem.

Dodaj swoją odpowiedź