Gazetka szkolna- DZIEŃ MATKI

Dzień matki
„Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt.
Nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, robi błąd.”

Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka. Oczy matki wszystko widzące patrzą na urodziny patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z „tamtego świata”. Wychowanie swoich dzieci na szlachetnych, uczciwych i dobrych ludzi to niewątpliwie najważniejsza rola w życiu kobiety. Daje dziecku życie, ale też warunkuje jego przeżycie - w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Karmiąc, zapewniając sen i higienę ciała dziecka, daje mu jeszcze pierwsze dary serca, całą swoją czułość, dobroć i miłość. Zaspokaja jego podstawowe biologiczne potrzeby - karmi, przewija, układa do snu, dba o jego zdrowie. Nieobecność matki natomiast staje się źródłem lęku i poczucia zagrożenia.
Matka nie tylko sama obdarza uczuciem, lecz także uczy dziecko takiej postawy. Macierzyństwo jako udzielanie, ochranianie, przekazywanie życia jest jednym z najpiękniejszych wymiarów człowieczeństwa. Macierzyństwo wpisane jest w osobowość kobiety poprzez budowę ciała oraz sposób jego funkcjonowania i choć nie każda kobieta fizycznie staje się matką, macierzyństwo stanowi jeden z wymiarów kobiecości, nadaje jej specyficzny charakter, określa kobiecą wrażliwość i sposób przeżywania więzi.
Ten dzień był doskonałą okazją podziękowania swoim matkom za trud jaki wkładają w nasze wychowanie i utrzymanie oraz przeproszenia za każde słowo, czyn lub gest który ją zranił. Mamy nadzieję, że każdy z was o tym pamiętał i sprawił, aby w tym dniu czuła się ona wyjątkowa i dumna.

Dodaj swoją odpowiedź