Siła ciężkości, ciśnienie i gęstość

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii.
1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g.
Wektor:
-kierunek (pionowy lub poziomy)
-zwrot (w górę, w dół, w lewo, w prawo)
-wartość
-punkt przełożenia
1 hPa ma 100 Pa.
Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 1013 hPa.
Wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi około 1000 hPa.
Gęstość to ilość 1 cm3 lub 1m3 danej substancji. Wyrażamy ją w cm3 przez g i
PODOBNA PRACA 55%
Siła sprężystości, ciężkości, spadek swobodny, tarcie...
m3 przez kg.
Fc=mg
Fc-siła ciężkości
m-masa
g-współczynnik grawitacyjny około 10 N( dokładnie 9,81)

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Gęstość, siła ciężkości, ciśnienie.

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii.
1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g.
Wektor:
-kierunek (północny lub południowy)
-zwrot (w górę, w dół, w lewo, w ...

Fizyka

Siła

Siła, czyli wielkość zmieniająca stan ruchu ciała

Wielkością która zmienia ruch (pęd) ciała jest siła.
Do tego, aby w danej sytuacji pojawiła się siła różna od zera potrzebne są:

przynajmniej dwa ciała
...

Fizyka

Słońce

Narodziny gwiazdy
Pięć miliardów lat temu nie istniało ani Słońce, ani Ziemia. W tym obszarze galaktyki, który teraz nazywamy domem, kłębiła się wielka, rzadka chmura pyłu i gazu. Składała się ona przede wszystkim z wodoru i helu,...

Fizyka

Wzory

GĘSTOŚĆ
kg/ m3
ρ= m
v
ρ- gęstość, m- masa,
v - obję tość
SIŁA CIĘŻKOŚCI
niuton
Fg = m ·g
Fg-siła ciężkości, m- masa,
g-przyspieszenie ziemskie
CIŚNIENIE
paskal
p= Fn ...

Fizyka

Fizyka w pigułce

Zjawiska
Ruch jednostajny to ruch, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi, np. szybkościomierz skutera wodnego wskazuje przez 10 minut taką samą wartość.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspies...