Reporting verbs (czasowniki do mowy zależnej)

accuse of (oskarżać)- dodajemy końcówkę "-ing" np.
She accused me of taking her book.

insist on (nalegać) - dodajemy końcówkę "-ing" np.
They insisted on his coming without dog.

refuse (odmawiać) - przed drugim czasownikiem piszemy "to"
She refused to go to school.

admit (przyznać)- można dodać końcówkę "-ing" do czasownika lub wstawić "to" przed nim np.
I admited smoking at the party lub I admited to smoke at the party.

apologise for (przeprosić) - dodajemy końcówkę "-ing" np.
He apologized for reading her diary.

deny (zaprzeczyć)- dodajemy końcówkę "-ing" np.
We denied stealing a car.

offer (zaproponować)- przed drugim czasownikiem piszemy "to" np
I offered to help her.

remind (przypomnieć)- przed drugim czasownikiem piszemy "to" np.
They reminded me to buy ten eggs.

advise (poradzić)- przed drugim czasownikiem piszemy "to" np.
She adviced me to tell him the truth.

confess(pryznać się)- przed drugim czasownikiem piszemy "to" dodajemy końcówkę "-ing"np.
He confessed to commiting a crime.

Dodaj swoją odpowiedź