Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca.

Jednym z głównych bohaterów "Krzyżaków" - powieści Henryka Sienkiewicza - jest Zbyszko z Bogdańca.
Zbyszko był wysokim i dobrze zbudowanym młodzieńcem. Jego twarz wydawała się bardzo dziecinna , nie pasująca do postury , lecz zarazem bardzo piękna . Włosy bohatera były koloru płowego , na co dzień schowane w pątlik. Zbyszko zawsze ubrany był stosownie do miejsca i sytuacji w jakiej się znajdował.
Zbyszko urodził się w Bogdańcu i właściwie od dzieciństwa był przygotowywany przez Maćka - swojego stryja - do rycerstwa. Po uratowaniu księżnej został pasowany na rycerza. Zbyszko wywodził się z rodu, który pieczętował się herbem "Tępa Podkowa". Zawołanie tego rodu to "Grady!"
Najbardziej godne uwagi są jednak cechy charakteru Zbyszka. Bardzo cenię w nim jego odwagę. Potwierdzał ją wielokrotnie. Wykazał się nią, na przykład wtedy, gdy przy wielu osobach i księżnej, ślubował Danusi. Odwagą wykazał się też wtedy, gdy uratował księżną i jej dworek, przed groźnym, dzikim zwierzem.
U Zbyszka podoba mi się także jego dążenie do celu. Mimo śmierci Danusi dopełnił złożonych jej ślubów i złożył na jej grobie kilka pawich czubów. Zbyszko odznaczał się także wielkim honorem rycerskim. Dotrzymał słowa, kiedy na swój honor przysiągł, że stawi się na wielki sąd po ataku na posła krzyżackiego.
Zbyszko wykazał się również, niespotykaną dziś wiernością. Mimo porwania Danusi, nie przestał jej kochać. Marzył o tym, żeby ją odnaleźć i "aby żyli długo i szczęśliwie". Nie uległ urokowi Jagienki, myślał tylko o Danusi.
Jedną z niewielu negatywnych cech Zbyszka jest jego porywczość. Nie zastanawiał się nad swoim postępowaniem, nie potrafił się opanować. Raz omal nie przypłacił tego życiem, atakując posła krzyżackiego Kuno von Liechhtensteina.
Według mnie dzisiejsza młodzież powinna czerpać przykład z pozytywnych przymiotów Zbyszka. Dzisiaj rzadko spotyka się osoby, które odznaczają się takimi cechami, jak odwaga, dążenie do postawionego sobie celu, czy wieność bliskiej osobie. Chyba każdy chciałby mieć takiego przyjaciela.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca - "Krzyżacy" H. Sienkiewicza.

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca


Zbyszko pochodził z rodu Gradów, w herbie nosił tępą podkowę. W roku 1331, w bitwie pod Płowcami, wystrzelani przez Niemców wyginęli prawie wszyscy jego przodkowie – z jednym wyjątkiem ...

Język polski

wiecie na których stronach jest charakterystyka zbyszka z bogdańca krzyżacy

wiecie na których stronach jest charakterystyka zbyszka z bogdańca krzyżacy...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca

Zbyszko z Bogdańca jest głównym bohaterem powieści historycznej H.Sienkiewicza, pt.: „Krzyżacy”. Jest to młody rycerz, który wcześniej został osierocony. Teraz opiekuje się nim jego stryj, Maćko z Bogdańca. Jego rodzicami byli Jaśko...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca.

Opisze w tym ?wypracowaniu? jedną z moich ulubionych postaci z powieści ?Krzyżacy?, a mianowicie Zbyszka z Bogdańca. Wywodzi on się ze szlacheckiego rodu ?Tępa Podkowa?. Rodzice rycerza to Jagienka z Mocarzewa oraz Jaśko z Bogdańca. Jest sie...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca "Krzyżacy".

BARDZO proszę o oceny i komentarze :)

Zbyszko z Bogdańca jest jednym z głównych bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy". Był on urodziwym, młodym rycerzem wychowanym przez swojego stryja - Maćka z Bogda...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca

Zbyszko z Bogdańca, główny bohater powieści H.Sienkiewicza, pt. „Krzyżacy” to młody, wcześnie osierocony rycerz, którym opiekował się stryj – Maćko z Bogdańca. Rodzicami Zbyszka byli Jaśko z Bogdańca herbu Tępa Podkowa oraz Jagi...