“Rozważ jakie czynniki sprzyjały rozwojowi gospodarczemu USA w II połowie XIX wieku.”

“Rozważ jakie czynniki sprzyjały rozwojowi gospodarczemu USA w II połowie XIX wieku.”Stany Zjednoczone w niedługim czasie od swojego powstania stały się najlepszym i najpotężniejszym państwem na świecie. Stan ten utrzymują nie przerwanie przez blisko 200 lat aż po dziś dzień. W swojej pracy rozważę czynniki, które w II połowie XIX wieku wpłynęły na dynamiczny rozwój gospodarczy mojego kraju.

Jedną z najważniejszych przyczyn sukcesu Stanów Zjednoczonych było inteligentne zdobywanie i zarządzanie terytorium państwa. Amerykanie w bardzo krótkim czasie zdołali wytworzyć w sobie tożsamość narodową. Dokonali tego w około 50 lat, podczas gdy Europejczykom zajęło to około 1500 lat. W tamtym czasie większość dzisiejszych terenów USA nie była jeszcze jego własnością lub zwyczajnie nie była zagospodarowana. Większość terenów zdobyto na zasadzie dyplomacji - najczęściej po prostu kupowano terytoria od kolonizatorów. Tak też było w przypadku Luizjany kupionej od Francji. Homestad Act - ustawa o gospodarstwach rolnych z 1862 roku mówiła o nadawaniu obywatelowi amerykańskiemu lub człowiekowi ubiegającemu się o to obywatelstwo (jeżeli służył w armii Unii) 160 akrów ziemi niezamieszkanych. Pozwoliło to nie tylko stworzyć potęgę armii amerykańskiej ale przede wszystkim zagospodarować i zasiedlić niezamieszkane, puste dotąd tereny. Był to bardzo sprytny pomysł, na którym każdy zyskiwał. A jak wiadomo, każdy najbardziej dba o swoje, więc logiczne było, że ludzie, którzy dostali ziemię, będą o nią dbać, bronić jej, a z czasem terytoria te zostaną zurbanizowane.

Wielu ludzi przyciągała też tzw. “gorączka złota”. Historie o znalezionych złożach złota, diamentów i innych dóbr naturalnych powodowały liczne przypływy ludności chcącej się wzbogacić znajdując “żyłę złota”. Można powiedzieć, że już wtedy istniało tzw. “American Dream”. Historia USA bogata jest w opowieści o biednych imigrantach z Europy, którzy w Ameryce dzięki swojej przedsiębiorczości i pomysłowości dorabiali się milionów. Do Stanów Zjednoczonych przybywali nie tylko ludzie biedni, chcący odmienić swoje życie, ale również Ci, którzy widzieli potencjał, siłę w nowo powstałym państwie. Wśród Amerykanów było więc dużo wybitnych jednostek zjeżdżających się z całego świata, które chciały aby USA było ich nowym domem. To z kolei również przyczyniło się jeszcze bardziej do sukcesu tego państwa, powstawaniu wielu wynalazków, wielkich przedsiębiorstw, rozwoju jego gospodarki.
Liczne złoża surowców naturalnych takich jak ropa naftowa, złoto, srebro, miedzi i żelaza występujących na terenie Stanów Zjednoczonych przyczyniły się do powstania ogromnych firm i fabryk. Należałoby tu wymienić np. Standard Oil Company założony przez Johna Rockefellera czy fabrykę samochodów założoną później przez Henry’ego Forda. Bardzo ważną rolę odegrała w rozwoju gospodarki również kolej, która to właśnie w USA rozwijała się najszybciej na świecie. W pobliżu torów powstawały huty, fabryki, a następnie miasta, co jeszcze przyspieszyło proces urbanizacji kraju. Swój wkład w budowaniu potęgi gospodarczej kraju na pewno miało powstanie New York Stock Exchange czyli Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Do dzisiaj jest ona światowym centrum biznesu.

Nowoczesność, kreatywność i wynalazki stworzone przez Amerykanów wpłynęły na zwiększoną produkcję, podniesienie poziomu życia i dobrobytu w Stanach Zjednoczonych. Jednym z najważniejszych takich wynalazków była żarówka opracowana przez Thomasa Edisona. Przełamywała ona mrok ciemności, pozwalając na pracę również po zachodzie słońca. Dostrzeżono także potencjał jaki niesie ropa naftowa, którą możną było użyć jako paliwo w później masowo produkowanych samochodach i innych środkach transportu. Zdecydowanie było to jedno z największych źródeł pieniędzy dla amerykańskiej gospodarki.


Podsumowując najważniejszym czynnikiem który wpłynął na tak dynamiczny rozwój gospodarczy USA był czynnik ludzki. To dzięki wspaniałym ludziom, którzy żyli w tym kraju możliwe było zbudowanie tej potęgi. Zjednoczyli się oni pod hasłem wolności, równości, własności prywatnej i stworzyli razem coś niesamowitego. Inteligencja, przedsiębiorczość i mądre zarządzanie swoimi zasobami sprawiły, że Stany Zjednoczone w krótkim czasie stały się światowym mocarstwem.

Dodaj swoją odpowiedź