Mechanizm powstawania moczu.

Są 3 etapy :

-filtracja
-resorpcja
-sekrecja

W procesie filtracji następuje wyciskanie z krwi zbędnych produktów przemiany materii. W procesie tym wykorzystane jest nadciśnienie hydrostatyczne , umożliwiające przepływ krwi i kłębuszków do nefronu.
Powstaje mocz pierwotny o składzie podobnym do osocza krwi.

Następnym etapem jest resorpcja czyli wchłanianie zwrotne które odbywa się w kanalikach nerkowych w których resorpcji ulegają jony sodu , potasu, woda, aminokwasy i glukoza, mocznik nie ulega resorpcji , dlatego jego stężenie w moczu ostatecznym wzrasta.

Podczas sekrecji czyli wydzielania , wydalane są jony wodoru,niektóre barwniki,leki , a nadmiar wody zbierany jest w kanalikach zbiorczych.
Powstaje mocz ostateczny


(Bardzo skrótowo ale też jak najbardziej dobrze) pozdrawiam :)

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Napisz na czym polega mechanizm powstawania moczu !! Daje naj :)

Napisz na czym polega mechanizm powstawania moczu !! Daje naj :)...

Biologia

Układ wydalniczy

Układ wydalniczy
1.Skład: nerki, moczowody, pęcherz mocz i cewka.
2.Nerki: kształt powiększone ziarno fasoli, lewa nieco wyżej niż prawa, leży za żołądkiem i wątrobą, z każdej wychodzi jeden moczowód, z każdą są związane d...

Biologia

Oddychanie - sciąga

Drogi oddechowe-jama nosowa,gardło,krtań,tchawice,oskrzela głowne,które wchodza do pluc./Jama oplucna-jej wilgotna pow zmiejszatarcie miedzy plucami i klatka piersiowa podczas oddychania./Jama nosowa-tam dostaje się wdychane pow ,ulega ogrzaniu...

Biologia

Procesy wydalania w organizmie

Wydalanie- proces usuwania z organizmu szkodliwych oraz niepotrzebnych produktów przemiany materii.
Drogi wydalania:
-przez układ oddechowy: dwutlenek węgla oraz woda
-przez skórę: woda, mocznik, dwutlenek węgla
-przez układ ...

Biologia

Opisać regulacyjną funkcję hormonu antydiuretycznego i aldosteronu.

Ustrój człowieka liczy tysiące miliardów komórek podobnie jako organizmy większości wyrzszych zwierząt może być poruwnywalny do wielkiego miasta z jego ludnością, która harmonijnie współżyje i współdziała w drodze skordynowanejorg...