Ludności w polsce

1.Naród- wspólnota ludzka powstała na bazie wspólnych losów historycznych ,mająca podobną kulturę używającą tego samego języka oraz zamieszkującą wspólne terytorium.
2.Społeczeństwo – ludność zamieszkująca tereny danego państwa.
3Ludność- 38,641mln (2001)
4.średnia gęstość zaludnienia 124os/km2
5.Demografia – nauka zajmująca się badaniem zmian ludnościowych, ich opisem, wyjaśnianiem i prognozowaniem
6.Charakterystyka ludności obejmuje:
-strukturę ludności wobec wieku i płci
-skład ludnościowy (narodowościowy)
-zatrudnienie
-wyznanie
-liczbę i średnią gęstość zaludnienia
7.Migracja- wszelkie ruchy ludnościowe
8.Przyrost naturalny – różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów
9.Przyrost rzeczywisty ludności- różnica między przyrostem naturalnym a saldem migracji ludności
10.Z piramidy ludności wieku i płci:
-odczytać wiek i płeć w konkretnym momencie(np.30 VI 1999r)
-występują różnice liczbowe między grupami wiekowymi: są to wyrwy i wybrzuszenia
-wyrwy i wybrzuszenia świadczą o przyroście lub zmniejszeniu liczby ludności w danym przedziale wiekowym)
-z piramidy możemy odczytać zmiany liczby ludności w 3 charakterystycznych grupach: w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym
11.Miarą rozmieszczenia ludności jest gęstość zaludnienia,
12.ludność w Polsce jest rozmieszczona nierównomiernie,( największa gęstość- woj. Śląskie i Małopolskie, najniższa gęstość – podlaskie i warmińsko-mazurskie)
13.Zasięg obszarów ekologicznego zagrożenia wyznacza się na terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń ale o szczególnie wysokim natężeniu.
14.ekumena-teren stale zamieszkiwany
15.Urbanizacja-migracja ze wsi do miast (w 875 miastach Polski mieszka ok. 61,8%ogółu mieszkańców Polski)

1.Naród- wspólnota ludzka powstała na bazie wspólnych losów historycznych ,mająca podobną kulturę używającą tego samego języka oraz zamieszkującą wspólne terytorium.
2.Społeczeństwo – ludność zamieszkująca tereny danego państwa.
3Ludność- 38,641mln (2001)
4.średnia gęstość zaludnienia 124os/km2
5.Demografia – nauka zajmująca się badaniem zmian ludnościowych, ich opisem, wyjaśnianiem i prognozowaniem
6.Charakterystyka ludności obejmuje:
-strukturę ludności wobec wieku i płci
-skład ludnościowy (narodowościowy)
-zatrudnienie
-wyznanie
-liczbę i średnią gęstość zaludnienia
7.Migracja- wszelkie ruchy ludnościowe
8.Przyrost naturalny – różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów
9.Przyrost rzeczywisty ludności- różnica między przyrostem naturalnym a saldem migracji ludności
10.Z piramidy ludności wieku i płci:
-odczytać wiek i płeć w konkretnym momencie(np.30 VI 1999r)
-występują różnice liczbowe między grupami wiekowymi: są to wyrwy i wybrzuszenia
-wyrwy i wybrzuszenia świadczą o przyroście lub zmniejszeniu liczby ludności w danym przedziale wiekowym)
-z piramidy możemy odczytać zmiany liczby ludności w 3 charakterystycznych grupach: w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym
11.Miarą rozmieszczenia ludności jest gęstość zaludnienia,
12.ludność w Polsce jest rozmieszczona nierównomiernie,( największa gęstość- woj. Śląskie i Małopolskie, najniższa gęstość – podlaskie i warmińsko-mazurskie)
13.Zasięg obszarów ekologicznego zagrożenia wyznacza się na terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń ale o szczególnie wysokim natężeniu.
14.ekumena-teren stale zamieszkiwany
15.Urbanizacja-migracja ze wsi do miast (w 875 miastach Polski mieszka ok. 61,8%ogółu mieszkańców Polski)

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Jakie jest największe miasto pod względem ludności w Polsce? 2. Jakie jest najmniejsze miasto pod względem ludności w Polsce?

[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Jakie jest największe miasto pod względem ludności w Polsce? 2. Jakie jest najmniejsze miasto pod względem ludności w Polsce?...

Geografia

W 2003 r. w miastach mieszkało 23,5 mln ludzi. Oblicz jaki to procent ludności w Polsce? Proszę o pomoc

W 2003 r. w miastach mieszkało 23,5 mln ludzi. Oblicz jaki to procent ludności w Polsce? Proszę o pomoc...

Matematyka

W 2005 roku w liczba ludności w Polsce była równa około 38 000 000. Liczba ta zapisana w notacji wykładniczej to...

W 2005 roku w liczba ludności w Polsce była równa około 38 000 000. Liczba ta zapisana w notacji wykładniczej to......

Geografia

Czy na koniec 2014 r. liczba ludności w Polsce wyniosła 33479000? Potrzebuje na już! Daje 50 pkt

Czy na koniec 2014 r. liczba ludności w Polsce wyniosła 33479000? Potrzebuje na już! Daje 50 pkt...

Język angielski

obowiązki ludności w Polsce pierwszych Piastów. bardzo proszę jak najszybciej daje naj;*

obowiązki ludności w Polsce pierwszych Piastów. bardzo proszę jak najszybciej daje naj;*...

Biologia

jak jest liczba ludności w Polsce w roku 2014? proszę pomuszcie

jak jest liczba ludności w Polsce w roku 2014? proszę pomuszcie...