Przyczyny dojścia do władzy bolszewików

1. Bolszewicy wysunęli hasło wcale nie związane z ich programem – pacyfistyczne zakończenie wojny. Przekształcenie wojny w rewolucję “Wojna pałacom – pokój chatom”. Armia ros. nie była zdolna do walki, a składała się w większości z chłopów i robotników, w których tlił się bunt.
2. W czasie wojny społeczeństwo było spolaryzowane, nie było warstw średnich.
3. Bolszewicy obiecywali szybką poprawę dzięki reformie rolnej, a chłop ros. od wieków marzył o własnej ziemi. Wykorzystali błędy Rządu Tymczasowego.
4. W Rosji Rząd Tymczasowy nie miał oparcia w dość słabych klasach średnich. Miał słabą administrację, stąd chaos. Głównodowodzący armią ros. gen. Ławr Korniłow zaproponował premierowi Kiereńskiemu wprowadzenie stanu wyjątkowego i dyktaturę, ale Kiereński bał się, że razem z Korniłowem do władzy dojdą carscy generałowie i dawna Rosja powróci. Odrzucił tę propozycję, więc Korniłow zbuntował się. W Moskwie i Petersburgu zaczęto organizować wiece w obronie demokracji. Nagle bolszewicy zaczęli popierać Rząd Tymczasowy. Przy ich pomocy miał miejsce strajk na kolei, który sparaliżował akcję Korniłowa. Bolszewicy zażądali broni do walki z Korniłowem, kiedy sam pucz był juz praktycznie niegroźny. Zyskali wtedy w oczach społeczeństwa sporą popularność. Po upadku Korniłowa Kiereński znalazł się sam na sam z bolszewikami. I we wrześniu rozpoczęły się przygotowania do zamachu.
5. Żelazna dyscyplina i organizacja czerwonej gwardii i partii bolsz. Zasługi w tym miał przyszły organizator Armii Czerwonej - Lew Trocki.
6. Ogromne zmęczenie społeczeństwa, brak siły, która byłaby konkurencją dla bolszewików.
7. Umiejętnie zorganizowany terror.
8. Władza rewolucyjna wzbudziła nadzieję na wolność i wyrównanie krzywd. Ogromny ładunek nadziei, perspektywa zwycięstwa “rewolucji światowej” i powstanie nowego, sprawiedliwego świata fascynowały zarówno wielu prostych uczestników wydarzeń, jaki wielu intelektualistów i twórców. Idee głoszone przez bolszewików zapowiadały całkowitą zmianę, budowę światowego królestwa sprawiedliwości, koniec wszelkiego wyzysku i absolutne szczęście.
9. Decyzje zawarte w konkretnych dekretach pozwalały na branie ziemi natychmiast, na wygnanie znienawidzonego właściciela fabryki w ciągu 1h, każdy mógł poczuć się panem, jeśli miał karabin.
10. Eserowcy (których elektorat był liczniejszy) mieli podobne cele jak bolszewicy, ale chcieli je osiągnąć stosując procedury demokratyczne, co opóźniło ich realizację . Bolszewicy więc byli szybsi. Dodatkowo eserowców osłabił wewętrzny rozłam.

Dodaj swoją odpowiedź