Sprawozdanie z występu z okazji uchwalenia Konstutucji 3 Maja

W dniu 4 Maja 2011 roku na sali gimnastycznej, w gimnazjum nr 1 w Szczecinie, odbył się apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W akademii wzięła udział klasa II ,,C" wraz z klasą I ,,A".
Przed rozpoczęciem, na udekorowaną salę, weszli aktorzy i przygotowywali się do występu. Gdy zabrzmiał dzwonek na sali zjawili się widzowie. Po dwukrotnym zwrócniu uwagi, wszyscy się uspokoili i apel przebiegał bez zakłóceń. Wszystko odbywało się zgodnie z planem. Najpierw wstąpiła klasa II ,,C",
która wyjaśniła historię flagi i Konstytucji. Następnie klasa I ,,A" opowiedziała o wielkiej radości płynącej z ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Chórek zaśpiewał ,,Majową Jutrzenkę", a następnie ,,Jest takie miejsce, taki kraj".
Po zakończeniu występu, nastąpiły gromkie brawa i owacje. Uważam, że występ był udany, czego potwierdzeniem była reakcja publiczności.

Dodaj swoją odpowiedź