Charakterystyka Stanisława Tarkowskiego "W pustyni i w puszczy".

Stanisław Tarkowski to jeden z głównych bohaterów książki pt. „ W Pustyni i W puszczy’’. Polak miał czternaście lat. Mieszkał razem z ojcem w Port-Saidzie. Jego mama była Francuzką, a ojciec z zawodu inżynierem.
Staś był wyższy i silniejszy niż chłopcy w jego wieku. Ponieważ dużo przebywał na dworze był wysportowany i opalony. Mimo że mieszkał w Afryce, ubierał się z ówczesną modą europejską.
Chłopiec był bardzo mądry i zdolny. Jedną z jego zdolności było to, że potrafił nauczyć się dużo języków obcych. Ponieważ miał dużą wiedzę z różnych dziedzin był najlepszym uczniem w szkole.
Polak lubił aktywność, dlatego przebywał bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu. Był to chłopiec bardzo żywy.
Stanisław był bardzo opiekuńczy. Na początku swoich przygód był trochę niecierpliwy i chełpliwy, na przykład, gdy tłumaczył różne rzeczy małej Nelly. Chłopiec dokładnie przemyślał swoje postępowania i porządnie zastanawiał się zanim coś zrobi,Umiał się skupić na wykonywanym zadaniu i dotrzymywał słowa. W miarę jak zdobywał doświadczenie w podróżowaniu, jego pomysły okazywały się coraz sprytniejsze, odważniejsze i pomysłowe.
Moim zdaniem, Stanisław Tarkowski bohater powieści pt.,, W pustyni i w puszczy’’ jest bardzo ciekawą postacią, Potrafił dotrzymać obietnicy i wykorzystać swoją wiedzę. Wykazał się odwagą, sprytem oraz inteligencją. Jest bardzo dzielnym młodym mężczyzną, ponieważ opiekował się Nel podczas przejścia przez Afrykę. Chciałabym mieć go za kolegę.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Stanisława Tarkowskiego

Stanisław Tarkowski w powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i w puszczy" był czternastoletnim chłopcem.

Staś był trochę zarozumiały i chełpliwy, ale uczył się doskonale. Nauczyciele w szkole angielskiej, do któ...

Język polski

Charakterystyka Stanisława Tarkowskiego

Staś Tarkowski to główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i w puszczy". Urodził się i wychował w Port-Saidzie pod opieką ojca - Polaka, który pracował przy budowie Kanału Sueskiego. Matka chłopca - Francuzka...