Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca.

Opisze w tym ?wypracowaniu? jedną z moich ulubionych postaci z powieści ?Krzyżacy?, a mianowicie Zbyszka z Bogdańca. Wywodzi on się ze szlacheckiego rodu ?Tępa Podkowa?. Rodzice rycerza to Jagienka z Mocarzewa oraz Jaśko z Bogdańca. Jest sierotą, jego matka zginęła podczas pożaru w Bogdańcu
podczas wojny, niedługo po niej zmarł ojciec. Po owych wydarzeniach jego opiekunem został (stryj) Maćko z Bogdańca

Zbyszko jest bardzo przystojnym młodzieńcem. Jest wysoki z dużymi bicepsami, widzianymi z pod obcisłych ubrań, ma silne uda i szeroką klatkę piersiową, choć wydaje się być mężem całkiem dojrzałym, jego twarz wygląda dość młodo jak na swój wiek. Często bywa ubrany w powciskany od zbroi kubrak, jedynie na wyjątkowe okazje przyodziewa biały strój (jakę), haftowaną w złote gryfy i zdobną złotą frędzlą u dołu, którą niegdyś zdobył w czasie jednej z bitew.

Zbyszko jest dumą jego stryja; ponieważ posiada ogromny honor, według którego postępuje zawsze i wszędzie, oraz wytrenowaniu w różnych typach broni. Jest on także bardzo odważny, o czym świadczy próba zabicia niedźwiedzia, aby pomóc choremu stryjowi.

Moim zdaniem ów młodzieniec jest przykładem idealnego rycerza, ponieważ, jak wiadomo, zawsze postępuje według honoru, i Boga. Wszyscy ówcześni rycerze powinni czerpać z niego, jako wzoru męstwa, honoru i wreszcie rycerskości.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca - "Krzyżacy" H. Sienkiewicza.

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca


Zbyszko pochodził z rodu Gradów, w herbie nosił tępą podkowę. W roku 1331, w bitwie pod Płowcami, wystrzelani przez Niemców wyginęli prawie wszyscy jego przodkowie – z jednym wyjątkiem ...

Język polski

wiecie na których stronach jest charakterystyka zbyszka z bogdańca krzyżacy

wiecie na których stronach jest charakterystyka zbyszka z bogdańca krzyżacy...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca

Zbyszko z Bogdańca jest głównym bohaterem powieści historycznej H.Sienkiewicza, pt.: „Krzyżacy”. Jest to młody rycerz, który wcześniej został osierocony. Teraz opiekuje się nim jego stryj, Maćko z Bogdańca. Jego rodzicami byli Jaśko...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca "Krzyżacy".

BARDZO proszę o oceny i komentarze :)

Zbyszko z Bogdańca jest jednym z głównych bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy". Był on urodziwym, młodym rycerzem wychowanym przez swojego stryja - Maćka z Bogda...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca

Zbyszko z Bogdańca, główny bohater powieści H.Sienkiewicza, pt. „Krzyżacy” to młody, wcześnie osierocony rycerz, którym opiekował się stryj – Maćko z Bogdańca. Rodzicami Zbyszka byli Jaśko z Bogdańca herbu Tępa Podkowa oraz Jagi...