Przemówienie oskarżające Antygonę.

Wysoki Sądzie!

Oto stoi przed nami kobieta niezwykła - siostra , która wbrew rozkazowi króla pochowała swojego brata Polinejkesa . Mamy ją osądzić i orzec , czy winna jest tej zbrodni , czy popełniła ją świadomie , czy też to tragiczny splot okoliczności ją spowodował.

Antygona , narzeczona syna władcy Tep. Pochodzą z królewskiego rodu Labdakidów.
Król Kreon wydał rozkaz o niepochowaniu ciała Polinejkesa , brata Antygony , który zdradził ojczyznę. Lecz Antygona z miłości do rodzeństwa pochowała ciało brata pomimo rozkazowi króla. Była to decyzja natychmiastowa bez oglądania się na konsekwencje.

Wysoki Sądzie ! Szanowni Słuchacze !

Za burtem Antygony n ie stoi wcale jak myślą niektórzy siostrzana miłość lecz zwykła żądza władzy. Wiedziała o rozkazie króle i wiedziała również o tym , że narzeczony u swojego ojca wybroni ją , a ona będzie rządziła miastem. Dlatego też to zrobiła.

Wysoki Sądzie!

Antygona jest egoistką , która nie myśli o uczuciach innych , którzy ją kochają. Występując przeciw królowi podważa jego autorytet.

Drodzy Słuchacze!

Nie dajcie się zwieść pozorom. Stoi przed Wami nie ofiara, która straciła swoich bracie , lecz osoba , która popełniła przestępstwo ku swojemu dobru. Zważcie moje dowody Sędziowie , a ja ze swojej strony dodam , że o werdykt j estem spokojna. Jeśli bowiem sprawiedliwość istnieje , czego jestem pewna , Antygona zostanie ukarana.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przemówienie oskarżające Antygonę.

SKAZAĆ ANTYGONĘ!!!


Wysoki Sądzie, szanowna Ławo Przysięgłych! Wnoszę o skazanie Antygony za zdradę człowieczeństwa, umyślne doprowadzenie do śmierci Hajmona oraz za liczne kłamstwa wobec ludzi bogów.

Słuchają...

Język polski

Przemówienie oskarżające Kreona.

Wysoki Sądzie, ławo przysięgłych, obywatele!

Stoję w tym miejscu, aby oskarżyć władcę Teb-Kreona, który wydał wyrok śmierci na Antygonę. Dziewczyna ta była siostrzenicą króla. Pragnęła pochować swojego brata Polinejkesa,...

Język polski

Przemówienie w obronie Antygony - oskarżające Kreona

Drodzy Tebańczycy!
Zebraliśmy się tutaj w obronie Antygony , nad którą zawisł niesprawiedliwy wyrok dotyczący złamania zakazu pochówku brata .

Jak wszyscy wiecie, Kreon wydał wyrok śmierci na Antygonę za przekonania o wyż...