Komórki,związki organiczne,aminokwasy,kwasy nukleinowe,DNA,RNA,jedność świata żywego:w skrócie

Komórki zawierają też sole mineralne pełniące funkcje budulcowe, biorące udział w regulacji procesów życiowych i są źródłem pierwiastków dla komórek.w skład organizmów wchodzą też związki organiczne-cukry- (materiał energetyczny, budulcowy; podstawowy cukr:glukoza,łatwo dostępne dla organizmu źródło energii; nadwyżka glikogenu u zwierząt jest magazynowana w wątrobie i mięśniach w postaci glikogenu; cukrem jest też błonnik- zmniejsza objętość treści pokarmowej i wchodzi w skład ściany komórkowej ); tłuszcze- (materiał energetyczny wykorzystywany w czasie intensywnej pracy fizycznej; tłuszcze roślinne zawierają reszty kwasów tłuszczowych nienasyconych, zwierzęce-nasyconych, z których produkuje się cholesterol pełniący w organizmie funkcję budulcową; zbliżone do tłuszczów woski zabezpieczają rośliny przed utratą wody i mrozem; tłuszcza stanowia też materiał budulcowy); białka-(związki organiczne składające się z C,H,O,N,S; związki te składają się z aminokwasów; kolejność, ułożenie oraz liczba aminokwasów biorących udział w tworzeniu się łańcucha białkowego powoduje, że w przyrodzie występuje wielka różnorodność białek; każdy z nas ma większość cząsteczek białka charakterystycznych dla siebie); kwasy nukleinowe: W organizmie występują dwa kwasy nukleinowe- DNA i RNA. Każdy gatunek ma swój własny DNA, bo istnieje wielka różnorodność postaci tego kwasu. DNA nazywamy nośnikiem informacji genetycznej. Oba kwasy nukleinowe kierują syntezę białek zarówno budujących jak i enzymatycznych. Budowa chemiczna istot żywych jest taka sama. Jest to dowód, aby mówić o jedności podstawowych schematów budowy organizmu, a tym samym jedności świata żywego.

Dodaj swoją odpowiedź