Planetoidy

Oprócz dziewięciu planet oraz komet istnieje w naszym układzie słonecznym rój ciał drobniejszych obiegających słońce, zbliżonych rozmiarami do księżyców. Te ciała tym się różnią od księżyców, że nie towarzyszą żadnym planetom, lecz wykonują samotną wędrówkę wokół słońca. Nazywamy je małymi planetami (planetkami, asteroidami, planetoidami). Znamy około 1000 planetoid i stale odkrywamy nowe. Szczególnie dużo planetoid obiega słońce w pasie odległym od słońca o około 150000000 km pomiędzy Marsem a Jowiszem. Największą z nich jest Ceres, która ma średnicę zaledwie 768 km a jej masę ocenia się na 1/8000 masy Ziemi, tylko kilkanaście planetoid ma średnicę większe niż 160 km a około 150 powyżej 80 km . Ogromna większość to drobne ciała niebieskie o średnicy kilku lub kilkunastu km . Łączną masę planetoid oszacowano na 0,008 masy Ziemi. Najdrobniejszymi ciałami niebieskimi, którymi zajmuje się astronomia są tzw. meteory – drobne pyłki i bryły krążące wokół Słońca o rozmiarach od ułamków milimetrów do kilkuset metrów. Obiekty o średnicy od 1 km zaliczamy do planetoid. Przed utworzeniem planety z pasma planetoid powstrzymuje je jedynie grawitacja Jowisza. Gdyby powstała planeta miałaby one rozmiary ok. 1/33 Księżyca.

Największe planetoidy

Nazwa planetoidyOdległość od Słońca [mln. km]Okres obiegu Słońca [lata równikowe]Średnica [km]
CERES413,7524,6039768
PALLAS414,3955,6142492
JUNO398,9224,3587204
EROS212,9921,760735

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Planetoidy

Pas planetoid znajduje się między orbitami Marsa i Jowisza, w odległości od 1,7 do 4 jednostek astronomicznych od Słońca. Zawiera miliardy planetoid, poprzedzielanych rozległymi obszarami pustej przestrzeni. Planetoidy mogą być węglowe, ka...

Fizyka

Planetoidy

Planetoidy to ciała niebieskie, będące bryłami skalnymi o średnicy od kilkuset kilometrów; w Układzie Słonecznym znanych jest około 2000 planetoid obiegających Słońce; orbity większości planetoid (99,8%) zawarte są między orbitami Ma...

Fizyka

Materia międzyplanetarna: planetoidy, meteory, komety

Panuje pogląd, że Wszechświat powstał wskutek potężnej eksplozji, tzw. Wielkiego Wybuchu, przed około 10-15 miliardów lat. Cała istniejąca materia powstała w ułamek sekundy w nieskończenie małej przestrzeni, rozpraszając się we wszys...

Fizyka

Materia międzyplanetarna; planetoidy, meteory, komety

Panuje pogląd, że Wszechświat powstał wskutek potężnej eksplozji, tzw. Wielkiego Wybuchu, przed około 10-15 miliardów lat. Cała istniejąca materia powstała w ułamek sekundy w nieskończenie małej przestrzeni, rozpraszając się we wszys...

Fizyka

Materia międzyplanetarna. Planetoidy, meteory, komety

Panuje pogląd, że Wszechświat powstał wskutek potężnej eksplozji, tzw. Wielkiego Wybuchu, przed około 10-15 miliardów lat. Cała istniejąca materia powstała w ułamek sekundy w nieskończenie małej przestrzeni, rozpraszając się we wszys...