Podstawowe daty z klasy 1 gim (z całego roku)

XVIII w p.n.e.-Kodeks Hammurabiego
776 r.p.n.e- pierwsze igrzyska w Olimpii
490 r.p.n.e- pierwsza wojna greków z
Persami
753 r.p.n.e- założenie Rzymu
73 r.p.n.e- powstanie Spartakusa
1 r.n.e- narodziny Jezusa
476 r.n.e- upadek Rzymu
622 r.n.e- ucieczka Mahometa z Mekki
do Medyny
800 r.n.e- koronacja K.Wielkiego
966 r.n.e- chrzest Polski
1000 r.n.e- zjazd w Gnieźnie
1002-1018 n.e.- wojna z Niemcami,
pokój w Budziszynie
1025 r.n.e- koronacja B.Chobrego
1076 r.n.e- koronacja B.Śmiałego
1109 r.n.e- wojna z Niemcami,
B.Krzywousty (Głogów i Psiepole)
1138 r.n.e.- testament Krzywoustego
1095 r.n.e.- Synod w Clermont, wezwanie
do wyprawy krzyżowej
1096 r.n.e- pierwsza wyprawa krzyżowa
1226 r.n.e.- K.Mazowiecki sprowadza
Krzyżaków
1241 r.n.e.- bitwa pod Legnicą z Tatarami
1320 r.n.e.- koronacja Wł. Łokietka
1308 r.n.e.- utrata Pomorza Gdańskiego
1295 r.n.e.- koronacja Przemysła II
1343 r.n.e.- pokój w Kaliszu
1340 r.n.e.- wyprawa K.Wielkiego
na Ruś Halicką
1364 r.n.e.- K.Wielki zakłada
Akademię w Krakowie
1374 r.n.e.- L.Węgierski nadał szlachcie
generalny przywilejDodaj swoją odpowiedź