Przykłady organizmów o wąskim zakresie tolerancji wobec wilgotnosci gleb

Przykłady organizmów o wąskim zakresie tolerancji wobec wilgotności gleby:

-szczawik zajęczy
-niezapominajka błotna
-knieć błotna
-jętki
-komary
-bawoły
-nicienie
-dżdżownice
-żaby

Przykłady siedlisk:

-pod kamieniami
-w ściółce leśnej
-na brzegach wód

Dodaj swoją odpowiedź