Podstawowe składniki pokarmowe- woda

Woda to jeden z podstawowych składników pokarmowych, który jest niezbędny do życia. Stanowi szczególnie cenny składnik diety organizmów. Jej zawartośc decyduje o nasileniu lub osłabieniu procesów życiowych każdego organizmu. Woda ma bardzo prostą budowę. Składa się ona z dwóch prostych pierwiastków: tlenu i wodoru. Zawartośc wody w każdej komórce waha się w granicach od 70% do 98% całej jej masy. Umożliwia usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów z organizmu. Bierze udział w regulowaniu temperatury ciała.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Składniki pokarmowe

Składniki pokarmowe


- Białka
- Tłuszcze
- Węglowodany - składniki odżywcze
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Woda
- Kwasy organiczne
Substancje te powinny być zawarte w surowcach lub dodane w ...

Chemia

Podstawowe składniki żywności i ich rola w organizmie

- Białka
- Tłuszcze
- Węglowodany - składniki odżywcze
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Woda
- Kwasy organiczne
Substancje te powinny być zawarte w surowcach lub dodane w procesie technologicznym, w celu uz...

Chemia

Podstawowe składniki pokarmowe

Podstawowymi składnikami pokarmowymi ludzi i zwierząt są: białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne, witaminy i woda.
BIAŁKA są związkami organicznymi zbusowanymi z węgla, wogoru, tlenu, aztu i siarki (związki te zaliczają się do MAKRO...

Biologia

Składniki pokarmowe.

WITAMINY - (vita - życie)

Są to złożone związki chemiczne, bardzo potrzebne ludzkiemu organizmowi, który jednak nie jest w stanie ich sam wyprodukować. Mikroelementy, albo pierwiastki śladowe, są to pierwiastki chemiczne, bez któr...

Biologia

Podstawowe zagadnienia zwiazane z ekologia i oczhrona środowiska

1. Definicja ekologii i zakres jej badań


2. Podział ekologii:

2.1. Autekologia i synekologia
2.2. Ekologia społeczna
2.3 Ekologia człowieka

3. Środowisko i jego elementy

4. Czynniki ograniczając...