Legenda o św. Aleksym - streszczenie.

Aleksy wywodził sie z bardzo zamożnej rodziny rzymskiej. Był synem Eufemiana. Ożenił sie z polecenia ojca. W noc poślubną oświadczył żonie że idzie pełnic służbę Bogu. Wziął trochę kosztowności z domu, ale i tak wszystko rozdał ubogim i sam zaczął żebrac. Ponieważ w Rzymie z którego pochodził byłby za bardzo rozpoznawalny, wiec wyjechał do miasta Edessy. Aleksy zasiadywał w przedsionku kościoła Matki Boskiej. Słudzy jego ojca szukali go. Jedna Aleksy był nierozpoznawalny dla nich. Jego rodzina była w żałobie. Pewnego dnia, obraz z dziewicą Maryją przemówił do kościelnego, iż ten czlowiek co siedzi na schodach koło koscioła jest mężem Bożym. Po tym fakcie został Aleksy znany i otaczano go wielkim szacunkiem. Odszedł do Tarsu, lecz Bóg chciał żeby statek dobił do Rzymu. Mężczyzna postanowił iśc do domu ojca pod postacią pielgrzyma. Został on przyjety, ale nikt niewiedzial kim on jest. Aleksy dostał pożywienie, pokój i swojego służącego. Trwał on w modlitwach. Domowi sludzy często mu sprawali przykrośc. Przez 17 lat pozostawał tak w ukryciu. Pewnego dnia poprosił o papier i atrament. Spisał po kolei dzieje swego życia. Kiedy Aleksy zmarł zaczęły bic dzwony i głos mówił z nieba, aby szukali męża Bożego w domu Eufemiana. Gdy znalezli Aleksego trzymał on w ręku kartkę na której opisał swoje życie. Papież kiedy czytał treśc kartki, Eufemian niemógł uwierzyc, że to jego syn. Rodzice i żona Aleksego, jak i cały tłum, opłakiwali go. Jego zwłoki zostały przeniesione do kościoła. Ciało świętego po dotknięciu prze chorą osobę, leczyło go. Zbudowano dla Aleksego grobowiec ze złota i znajwiekszą czcią zlożono na nim cialo.Damian Nagrabecki

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

napisz streszczenie fragmentu,, legenda o świętym aleksym "(str 80 i 81)

napisz streszczenie fragmentu,, legenda o świętym aleksym "(str 80 i 81)...

Język polski

Legenda o św. Aleksym - streszczenie.

Aleksy był potomkiem znakomitego rzymskiego rodu książęcego. Był niezwykle religijny. Cnotami chrześcijańskimi przewyższał swych rodziców.
Wziął ślub z córką cesarza, a ślubu udzielił im sam papież. Rankiem następnego dnia po ...

Język polski

Motyw śmierci w średniowieczu i baroku. Określ funkcje motywu odwołując się do wybranych tekstów literackich.

Kolejność prezentowanych treści:
a. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
 krótkie streszczenie,
 równość wszystkich stworzeń wobec śmierci,
 czym jest danse macabre,
 memento mori
b. Pieśń o Roland...

Język polski

Motyw domu i bezdomności w literaturze europejskiej - konspekt

1. Wstęp

a) jakie są wymiary bezdomności ?
b) co to jest dom ?
dom niemal zawsze kojarzony z rodziną !

2. Literatura

a) Bezdomność

- „Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski” jako najlepszy przykład...

Język polski

Kult rycerza i ascety w średniowieczu.

Celem literatury średniowiecznej było pouczenie, wychowanie, tworzenie odpowiednich postaw moralnych. Stąd często motywem jest afirmacja dobra i potępienie zła. Literatura średniowieczna utworzyła dwa wzorce osobowe: świętego i idealnego r...