Archanioł Gabriel

Imię Gabriel znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". Po raz pierwszy pojawia się on w Księdze Daniela . W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji Barana i Kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Nie jest wykluczone, że św. Gabriel jest także ową tajemniczą osobą: "ubraną w lniane szaty", o obliczu podobnym "do blasku błyskawicy", która pojawiła się Danielowi

W Nowym Testamencie to właśnie archanioł Gabriel ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna - Jana Chrzciciela, a 6 miesięcy później przyjdzie do Maryi zwiastując Jej, że zostanie Matką Syna Bożego.

Przynajmniej trzykrotnie anioł wkroczył także w życie św. Józefa, małżonka Maryi. Za każdym razem anielska interwencja nadawała biegowi zdarzeń właściwy kierunek, zgodny z planem Bożym. Po raz pierwszy niebieski posłaniec przybył do Józefa, gdy ten dowiedział się, że Maryja stała się brzemienna. Józef bardzo przeżył ten fakt i postanowił potajemnie oddalić Maryję, by oszczędzić Jej przykrości i uniknąć skandalu. Wtedy anioł - a był to najprawdopodobniej Gabriel - ukazał się Józefowi we śnie, wyjawił mu niezwykłą tajemnicę Maryi i polecił mu, by zaopiekował się swoją małżonką. Po narodzeniu Pana Jezusa nad głową Dziecięcia zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo - król Herod wydał rozkaz zabicia wszystkich chłopców z Betlejem i okolicy, którzy nie ukończyli drugiego roku życia. Gabriel odpowiednio wcześnie ostrzegł Józefa i polecił mu wraz z Nowonarodzonym i Maryją uciec do Egiptu. A kiedy okrutny król zakończył życie, Archanioł ponownie przyszedł do Józefa we śnie i powiedział, że mogą bezpiecznie wracać do Nazaretu.

Dziś trudno sobie wyobrazić scenę Bożego Narodzenia bez pokłonu pastuszków. Przybyli oni do stajenki betlejemskiej powiadomieni o narodzinach Zbawiciela przez anioła. Ewangelista Łukasz, który opisuje to wydarzenie, nie podaje imienia zwiastuna z Niebios. Niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczają, że owym wysłannikiem Boga był Archanioł Gabriel.

Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Jakie zadanie ma do wypełnienia: - Archanioł Gabriel - Archanioł Michał - Archanioł Rafał

Jakie zadanie ma do wypełnienia: - Archanioł Gabriel - Archanioł Michał - Archanioł Rafał...

Kulturoznawstwo

Kto jest na obrazie Hnsa Memlinga sąd ostateczny ARCHANIOŁ GABRIEL CZY MICHAŁ ?

Kto jest na obrazie Hnsa Memlinga sąd ostateczny ARCHANIOŁ GABRIEL CZY MICHAŁ ?...

Religia

dopisz do każdej litery alfabetu ( oprócz y) katolickie prawdy, reguły np. A-archanioł Gabriel objawił sie Maryji Pilne! Daje NAJ :)

dopisz do każdej litery alfabetu ( oprócz y) katolickie prawdy, reguły np. A-archanioł Gabriel objawił sie Maryji Pilne! Daje NAJ :)...

Religia

co oznaczają imiona archanioł Gabriel,archanioł Rafał

co oznaczają imiona archanioł Gabriel,archanioł Rafał...

Religia

Napisz, jak sie dzieli modlitwa zdrować Maryjo i Anioł Pański. chodzi mi o to które słowa mówi archanioł Gabriel a które Maryja.Pilne! Daje naj:)

Napisz, jak sie dzieli modlitwa zdrować Maryjo i Anioł Pański. chodzi mi o to które słowa mówi archanioł Gabriel a które Maryja.Pilne! Daje naj:)...