Opowiadanie z dialogiem o Zawiszy Czarnym

Był jednym z najbardziej odważnych rycerzy polskich. Zasłynął w czasie wojen i turniejów z prawości i męstwa. Największy symbol cnót rycerskich. To on- Zawisza Czarny.

Wielokrotnie posłował na dwory zachodnich książąt. W jednej ze swoich podróży do Hiszpanii pokonał najprzedniejszego rycerza Jana z Aragonii. Utwierdziwszy w ten sposób sławę niepokonanego i najznamienitszego rycerza w Europie. Bywając na ucztach wielkich panów, sam postanowił wydać swoją w Krakowie, na którą zaprosił wszystkich znakomitych gości królewskiego dworu. Napitki i jadło było wyśmienite. Wszyscy wychwalali gospodarza a najbardziej znany woj. I przyjaciel Jan z Ożarowa, który wdał się w dysputy z Zawiszą Czarnym:
- Ohoho! Niełacno będzie zobaczyć o twych rozprawach z Janem Aragończykiem.
- Wystarczyła jeno krzyna, abym jednym ciosem wysadził człeka z siodła.
- Ponoć on najlepszy, ponoć niepokonany ?!
- Eeee... tam. Na początku był rad zwycięstwa, ale zaś rycerze polscy spod Grunwaldu są lepiej zaprawieni w boju.
- Toś ty wojak nie do pokonania. Chwała twoja przetrwa wieki, a o tobie prawić będą dziadki nasze.

Postać Zawiszy Czarnego szybko obrosła w legendę i to wyjątkową legendę, bo opartą na faktach najprawdziwszych. Dla wielu pokoleń Polaków Zawisza stał się jednym z najbardziej popularnych bohaterów narodowych, przede wszystkim symbolem niewzruszonej odwagi, nadzwyczajnej sławności i lojalności. Słynne stało się powiedzenie: ‘’ Na nim ci jako na Zawiszy ‘’, co miało po prostu znaczyć: ‘’ Polegaj jak na Zawiszy.’’

Dodaj swoją odpowiedź