Termostat

ZST
w Rzeszowie

Ćwiczenie nr.3
Temat: Badanie termostatu

Wykonali:
Marcin Szczepanik
Łukasz Demczur
Sebastian Żurek
Data:03.01.2007
Ocena:

Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest badanie termostatuPrzyrządy i narzędzia:
-urządzenie do kontroli termostatu
- czujnik zegarowy
- termostat od samochodu
Termostat - jest elementem układu chłodzenia, który w zależności od temperatury cieczy silnika kieruje przepływem cieczy chłodzącej


Na rys. jest przedstawiony termostat. Elementem regulacyjnym termostatu jest szczelny mieszek, wykonany z blachy, wypełniony substancja o niskiej temperaturze wrzenia i dużej rozszerzalności cieplnej.
Wypełniaczem może być ciecz, np. mieszanina alkoholu etylowego i wody lub ciało stałe, np. wosk.


Elementy układu chłodzenia obiegowego:

a) chłodnica: zbiornik górny z korkiem wlewowym, zbiornik dolny z korkiem spustowym,
część środkowa(rdzeń chłodnicy)
b) pompa wodna: wymusza obieg cieczy w układzie(pompy: odśrodkowe, tłokowe, zębate)
c) wentylator wywołuje intensywny przepływ powietrza przez rdzeń chłodnicy,
d) termostat: zadaniem jego jest utrzymanie temperatury silnika w granicach 75-85C
Słowo termostat oznacza „urządzenie utrzymujące stałą temperaturę”. W układzie chłodzenia w samochodzie stanowi on w rzeczywistości swego rodzaju zwrotnicę w przewodach wodnych, która w zależności od temperatury całego układu odpowiednio ukierunkowuje przepływ cieczy chłodzącej. Kiedy temperatura wody nie przekracza 85 termostat jest zamknięty i pozwala wodzie krążyć w bloku silnika i głowicy, jednak jeśli temperatura jest wyższa termostat się otwiera i część wody odsyła do chłodnicy, aby się ochłodziła.


Rys. Przedstawia szkic termostatu z wymiarami


Chłodnica ma za zadanie schodzenie wody, która krąży w układzie chłodniczym. Chłodnica zbudowana jest z ogromnej ilości cienkich rurek zawierających pozostających w ciągłym ruchu wodę, a rurki te połączone są tysiącami pofałdowanych blaszek aluminiowych. Przez szczeliny pomiędzy blaszkami i rurkami przepływa powietrze. Taka budowa zapewnia znakomite efekty w schładzaniu. Na wypadek gdyby powietrze przepływało za wolno albo w małych ilościach przy chłodnicy konstruktorzy często montują specjalny wentylator.


Pompa, jak nazwa sama wskazuje, służy do pompowania płynu chłodniczego z chłodnicy. Szybkość pompowania cieczy jest zależna od obrotów silnika. Dzisiejsze typowe pompy działają na zasadzie wirówki. W obudowie wiruje koło łopatkowe o łopatkach rozchodzących się od środka (osi) na zewnątrz. Płyn trafia do czoła wirówki. Następnie łopatki pompy nadają mu ruch wirowy na zasadzie sił odśrodkowych. Z boku obudowy pompy znajduje się otwór wyjściowy, przez który - już pod ciśnieniem - woda wydostaje się z pompy i płynie do silnika.


Schemat układu chłodzenia silnika czterosuwowegoObieg płynu w układzie chłodniczym: ciecz chłodząca, której przepływ jest wymuszony przez pompę (1) po opuszczeniu kanałów silnika wpływa do komory zaworu (2), który w zależności od temperatury cieczy kierują do krótkiego lub pełnego obiegu. Zawór sterowany jest termostatem (3). W krótkim obiegu ciecz wraca bezpośrednio do pompy i dalej do kanałów silnika. W obiegu pełnym ciecz przeprowadzana jest przez chłodnicę (4), w której jej temperatura jest obniżana. Z chłodnicą współpracuje wentylator (5). Ciecz po przejściu przez chłodnicę powraca do pompy i następnie do silnika.

Wniosek:

Jeśli termostat otwiera się zbyt wczesno powoduje to niską temperaturę silnika i nie utrzymanie jej w granicach 75-85C co spowoduje złe warunki pracy silnika spalinowego (większe zużycie paliwa, głośniejsza praca).
Gdy termostat nie otworzy się lub zrobi to zbyt późno spowoduje to przegrzanie silnika i jego uszkodzenie.
Po przeprowadzonej analizie termostatu stwierdzam iż, urządzenie jest sprawne ponieważ otwiera i zamyka się w odpowiedniej temperaturze.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

jaką funkcję w żelazku pełni termostat ?

jaką funkcję w żelazku pełni termostat ?...

Mechanika samochodowa

II semestr z budowy pojazdów wszystko o samochodach i ich podzespoły

1.Układ rozrządu
Zadaniem układu rozrządu jest sterowanie dopływem świeżego
ładunku do komory spalania oraz odprowadzenie spalin po
procesie spalania.
Układ rozrządu czterosuwowego silnika
spalinowego zbudowany jest z...

Fizyka

Budowa i praca silnika czterosuwowego

Praca Silnika

Zasada czterech suwów funkcjonalnych silnika jest dziś na całym świecie uważana za najbardziej użyteczną. Ssanie–sprężanie–zapłon-praca-wydech. No tak, ale czy to nie jest pięć taktów? Owszem, ale silnik nazyw...

Fizyka

Praca i budowa silnika czterosuwowego

PRACA SILNIKA

Zasada czterech suwów funkcjonalnych silnika jest dziś na całym świecie uważana za najbardziej użyteczną. Ssanie–sprężanie–zapłon-praca-wydech. No tak, ale czy to nie jest pięć taktów? Owszem, ale silnik nazyw...

Budownictwo ogólne

Rola i zasada termostatu w domowej instalacji grzewczej.

Co to jest termostat?

Termostat to urządzenie do automatycznej regulacji temperatury w zamkniętej przestrzeni; termostaty stosuje się m.in. w pralkach, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Dlaczego potrzebne są term...