Geneza II wojny światowej - w punktach

1. Zakończenie I wojny światowej:
a) traktat wersalski – 28.VI.1919:
- decyzje odnośnie Niemiec:
*głównie sprawa odszkodowań wojennych

2. Polityka Francji, Anglii i USA w stosunku do Niemiec po I wojnie światowej:
a) sprawa odszkodowań wojennych:
- plan Dovesa,
- plan Younga.

b) polityka appeasamentu czyli zaspokajanie żądań niemieckich:
- zajęcie Nadrenii – III.1936r.,
- zajęcie Austrii (anschluss) – III.1938,
- zajęcie czeskich Sudetów – III. 1938.

c) traktaty z Niemcami:
- Rapallo – 1922r,
- Locerno – 1925,
- przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów 1926r.,
- Monachium – IX. 1938.

d) dążenie do wykorzystania Niemiec jako:
- przeciwwagi dla europejskiej potęgi Francji,
- siły mającej skierować swą agresję na Wschód (przecie ZSRR).

3. Rewizjonizm i zbrojenie niemieckie w okresie rządów Adolfa Hitlera:
a) tezy „Main Kampf”,
b) dojście Hitlera do władzy,
c) pakt Ribbentrop Mołotow,
d) żądanie Niemiec wobec Polski przed wybuchem wojny.

4. Kampania wrześniowa – 1939
a) agresja Niemiec – 1.IX.1939,
b) „dziwna wojna” – 3. IX,
c) atak ZSRR – 17.IX.

5. Okupacja Polski:
a) okupacja niemiecka i radziecka ziem polskich,
b) sprawa rządu polskiego (wyjazd z kraju 17/18.IX),
c) sprawa wojska polskiego,
d) powstanie warszawskie – 1944 r.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Bataliony Chłopskie geneza ich powstania i struktura organizacyjna.

Prosił mnie pan o zawarcie w tym referacie podstawowych rzeczy. Jednakże nie wiem, które to są owe „podstawowe rzeczy”, więc postaram się opisać ten temat w jak najlepiej skondensowany sposób, na tyle ile pozwolą mi materiały zdobyte w...

Historia

Pierwsza Wojna Światowa

GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ
1. Konflikty o kolonie
- Niemcy : Francja ( Alzacja, Lotaryngia, Maroko )
- Francja : Włochy ( Korsyka, Tunis )
- Francja : Anglia ( Kanał Sueski, Afryka Środkowowschodnia )
- Rosja : Anglia ( Afganis...

Historia

Niemcy do zjednocznia

Po zakończeniu wojny Niemcy dotknęły poważne straty terytorialne i ludnościowe oraz zniszczenia wojenne. III Rzesza utraciła wszystkie obszary okupowane, prawie 1/3 terytorium na Wschód od Odry i Nysy Łużyckiej na rzecz Polski i ZSRR oraz ...