Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Dom.. Właśnie w nim wszystko się zaczyna, wiążą się z nim dobre, ale też złe wspomnienia. Każdy, kto w swoim domu czuje się kochany i bezpieczny, powie: "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Lecz niestety nie każdy otrzymuje to "ciepło" w domu. Dlatego postaram się w mojej pracy rozstrzygnąć słuszność tego stwierdzenia.
Przypowieść o syny marnotrawnym bardzo dobrze dowodzi słuszności tezy mojej rozprawki. Tytułowy syn postanawia opuścić dom, po pewnym czasie, gdy roztrwonił już swoją część majątku, powraca do rodzinnego domu i ojca. Wiedział, że popełnił błąd, a mimo to wrócił, ponieważ wiedział, że jego ojciec go przyjmie.
Dobrym przykładem zaprzeczającym słuszność tematu mojej pracy jest książka Christiany F. "My dzieci z dworca ZOO" opowiadając o losach dziewczynki, która była bita przez ojca. Częstym powodem przemocy w rodzinach jest alkohol. Przez co dom staje się niebezpieczny i pełen starchu.
Sięgając do Histori, możemy odnależć głębsze pojęcie domu- ojczyzna. Wielu polskich emigrantów z czasów zaborów i wojny tęskniło za ojczyzną. Wtedy powracali i czuli, że są u siebie w domu.
Nie ważne, jaki jest nasz dom, bogaty czy ubogi i skromny, ważne jest, jaka panuje w nim atmosfera. Czy powracamy do niego chętnie i czujemy się w nim bezpiecznie, kochani i porzebni. Czy też uciekamy z niego, a wracamy z obawą, co w nim zastaniemy.
Moim zdaniem dom powinien być bezpieczną przystanią dla człowieka, aby móc powiedzieć " Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej".

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej - rozprawka

Rozprawka

?Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej?

Chyba każdy z nas zna stwierdzenie ?Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej?, choć zapewne nie każdy się z nim zgodzi. Wiele argumentów przemawia za tym, iż jest ono prawdziwe...

Język polski

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej - rozprawka.

"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"
Stare powiedzenie mówi: "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Dlatego ośmielam się stwierdzić, iż w domu czujemy się najlepiej. Owszem, człowiek jest istotą, która potraf...

Język polski

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Dom to miejsce, w którym czujemy się najlepiej. Czy to prawda? czy każdy ma takie miejsce, które może nazwać domem? Czy wszyscy dobrze czujemy się w swoim domu i czy każdy chcę do niego wracać? Te i wiele innych pytań możemy sobie zadać...

Język polski

Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej - rozprawka

Według mnie każdy człowiek w domu czuje się najlepiej. Dla każdego z nas dom to szczególne miejsce, gdzie wychowaliśmy się, dorastaliśmy i uczyliśmy się żyć.
Myślę, że prawdziwe są słowa: "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej...

Język polski

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Dom składa się z czterech ścian, podłóg, okien. Jest budowlą trwałą, z najlepszych, wyśmienitych materiałów. Ma za zadanie chronić nas przed kataklizmami, burzami, zimnem lub nadmiernym gorącem.

Jednakże istnieje jeszcze inne ...

Język polski

,,Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"

Każdy człowiek zna powiedzenie ,,wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej", ale czy każdy się z nim zgadza??
Zacznę od tego, że to właśnie do domu wracamy po ciężkim dniu w szkole, pracy padamy na łóżko i pragniemy sie zrelaksowa...