Omów klimat Polski oraz jego wpływ na szatę roślinną.

Klimat - ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji normalny przebieg pogody, zarówno jej stanów jak i poszczególnych jej składników.
Polska położona jest w centrum Europy, ma klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim a kontynentalnym. Świadczą o tym:
- duża zmienność typów pogody w ciągu roku szczególnie na przełomie jesień/zima i zimy/wiosny, a to oznacza dodatkowe dwie pory roku (przedzimie i przedwiośnie).
- zmienność typów pogody: lata o pogodzie z klimatem kontynentalnym: mroźne zimy, upalne lata, przeplatają się z latami o pogodzie typowej dla klimatu morskiego (łagodna zima, chłodne deszczowe lata).
- zachmurzenia typowe dla klimatu morskiego, a opady kontynentalne.
Przejściowość klimatu jest wynikiem położenia Polski w strefie ścierania się wpływu powietrza polarno-morskiego z polarno-kontynentalnym. Polska jest zróżnicowana klimatycznie co prowadzi do zmiany długości okresu wegetatywnego - średnio trwa on 200 dni, na płnwsch.-180, w górach mniej a na Nizinie Śląskiej 220. Nierówna jest też ilość opadów - najwięcej w górach, najmniej tereny nad Wartą, Notecią. Ma to wpływ na szatę roślinną Polski: przeważają lasy mieszane. Na terenie Karpet i Sudetów występuje roślinność górska. Coraz mniej jest w Polsce lasów z buczyną, jodłem, dębem a więcej sosen, świerków. Zróżnicowanie roślinności jest związane z rodzajem gleb. W górach zaznacza się piętrowość roślinności związana ze zmianą warunków klimatycznych

Dodaj swoją odpowiedź