Religia grecka

RELIGIA GRECKA

1) Cechy religii greckiej
a) antropomorfizm- nadawanie bogom postaci i cech ludzkich
b) politeizm- wielobóstwo

2) Świat Bogów greckich
a) wg Hezjoda (dzieło „Teogonia”)- VIII w.p.n.e

MOJRY(uosobienie przeznaczenia)


potomstwo Ziemi (Gaja) Zeus (ojciec bogów i ludzi)
i Nieba (Uranos)
- Tytani (np. Kromos) bogowie wyżsi (olimpijscy)
- Cyklopi - Hera - Hermes
- Sturęcy - Hestia - Ares
- Tyfon - Posejdon* - Apollo
- Atena - Artemida
- Hades* - Hefajstos
- Demeter - Afrodyta
- Dionizosbogowie niżsi bóstwa przyrody herosi (półbogowie)
(Selene, Eas, muzy) (np. nimfy, dziady, (np. Herakles, Achilles,
okeanidy) Perseusz)

b) wg Homera (poematy epickie „Iliada” i „Odyseja”) VIII w.p.n.e
- istnieje tylko jedna Mojra
- nie ma wiecznej szczęśliwości

c) wg orfików
- twórcą świata jest Eros wykuty z kosmicznego jaja
- najważniejszym synem Erosa był Dionizos
- człowiek winien dążyć do wyzwolenia duszy z okowów ciała poprzez oczyszczenie i ascezę
- dusza przechodzi przez kolejne wcielania, dopóki w zaświatach nie trafi na sad ostateczny

3) Mity greckie- opowieści o bogach i herosach, które zapoczątkowały rozwój literatury greckiej, a tym samym europejskiej. Do najbardziej znanych mitów należą mity o:
- wojnie trojańskiej
- Heraklesie
- Tezeuszu i Minotaurze
- Dedalu i Ikarze
- wyprawie Argonautów
- Syzyfie
- Prometeuszu
- walce bogów z gigantami
- wedrówce Odyseusza

4) Formy kultu
a) budowa świątyń i posągów
b) ofiary krwawe (ze zwierząt) i bezkrwawe (wino, kwiaty, oliwa)
c) modlitwy błagalne
d) procesje- z których wyrósł teatr
e) igrzyska sportowe (np. w Olimpii)
f) misteria (uroczystości dla wtajemniczonych) np. w Eleusis w Attyce
g) słuchanie woli bogów, objawionej przez wyrocznie (np. w Delfach lub Dodonie)

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

co oznacza okreslenie ze religia grecka byla antropomorficzna

co oznacza okreslenie ze religia grecka byla antropomorficzna...

Historia

Religia starożytnych Greków

Religia grecka jest religią politeistyczną (od greckiego „polus”- wielu i „theos”- bóg). Zaliczana jest również do religii antropomorficzną (od greckiego terminu „anthropos” – człowiek i „morfe” – kształt). Bogów greckic...

Język angielski

zaznacz zdanie prawdziwe lub fałszywe. : 1. Najważniejszym wynalazkiem fenickim było pismo alfabetyczne. 2. Ustrój demokratyczny oznacza rządy ludu. 3. Najważniejszym urzędnikiem w Atenach był archont. 4. Religia grecka była religią monoteistyczną.

zaznacz zdanie prawdziwe lub fałszywe. : 1. Najważniejszym wynalazkiem fenickim było pismo alfabetyczne. 2. Ustrój demokratyczny oznacza rządy ludu. 3. Najważniejszym urzędnikiem w Atenach był archont. 4. Religia grecka była religią ...

Historia

Starożytna grecja- kultura, religia

Starożytna Grecja od dawna była zwana kolebką cywilizacji Europejskiej. Nie chodzi tu o wiarę w wielu bogów bo nie jest to podobne do późniejszych ani współczesnych czasów, lecz o zewnętrzne oznaki kultu- architekturę rzeźby, świątyń...

Język angielski

1.Wyjasnij na czym polegałą grecka religia .................................................................. 2.Wymień 10 najważniejszych bogów greckich. ...............................................................

1.Wyjasnij na czym polegałą grecka religia .................................................................. 2.Wymień 10 najważniejszych bogów greckich. ..................................................................