Podróżowanie i turystyka

ang.Podróżowanie i turystyka

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Na ocene.. Błagam pomocy :( Podróżowanie i turystyka zadania w załączniku ,koniecznie na dziś.

Na ocene.. Błagam pomocy :( Podróżowanie i turystyka zadania w załączniku ,koniecznie na dziś....

Geografia

Turystyka w Polsce

Turystyka - podróżowanie dla przyjemności, w celach rekreacyjnych, poznawczych i krajoznawczych, pieszo lub środkami lokomocji, często z użyciem specjalistycznego sprzętu turystyczno-sportowego.
We współczesnym świecie turystyka jest b...

Język angielski

Podróżowanie i turystka - kartkówka z angielskiego dla klasy III gimnazjum

Podróżowanie i turystyka

I. Uzupełnij puste luki właściwymi wyrazami.

1. Usually in a hotel you need to _ _ _ c _ out before noon.
2. You can exchange foreign _ _ r _ _ n _ _ at the Exchange.
3. You can _ _ o _ your f...

Język niemiecki

Rozmowy sterowane

1. Człowiek
A. Uzyskiwanie , udzielanie informacji:
Na ulicy w Hamburgu spotykasz koleżankę ze szkoły językowej.
۰ Przywitaj się i zapytaj ją o samopoczucie.
۰ Dowiedz się , gdzie mieszka,
۰ zapytaj ją o numer telefo...

Pedagogika

Andragogika turystyki

Andragogika turystyki jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową. Przedmiotem jej badań jest wpływ uczestnictwa turystycznego na rozwój osobowości i wychowania dorosłych. Zajmuje się również badaniem wpływu uprawiania turystyki na intelek...