Układy - pokarmowy, oddechowy, rozrodczy, wydalniczy (moczowy), nerwowe, krwionośne.

Układ nerwowy.
1.Mózg- najważniejszy organ (narząd) organizmu, kierujący najważniejszymi funkcjam
życiowymi(porusznie się, węch, słuch, smak, dotyk, wzrok, mowa).
2.Rdzeń kręgowy (cały kręgosłup)
3.Tkanki nerwowe.

Układ krwionośny.
1.Serce -pełni rolę pompki (2 komory, 2 przedsionki, zastawki)
2.Naczynia krwionośne(żyły i tętnice)

Układ oddechowy.
1Jama nosowa.
2.Krtań.
3Tchawica.
4.Oskrzela.
5.Płuca.

Układ pokarmowy.
1.Jama ustna.
2.Przełyk.
3.Żołądek.
4.Wątroba.
5.Trzustka,
6.Jelito cieńkie (okrężnica)
6.Odbyt.

Układ wydalniczy (moczowy).
1.Nerki - pełnią rolę filtra, oczyszczają.
2.Moczowody.
3.Pęcherz.

Układ rozrodczy.
1.żeński.
a.)macica
b.)jajowód
c.)jajnik
d.)pochwa
2.męski
a.)nasieniowód
b.)członek
c.)jądra
d.)mosza

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Fizjologia człowieka

Metabolizm stanowi istotę życia. Jest całokształtem przemian materii i energii zachodzących w organizmie. Wszystkie procesy metaboliczne łączą się w organizmie w całość i wzajemnie się warunkują. Metabolizm składa się z procesów kat...