Odpowiedzialność naukowca za swoje odkrycia.

Każdy naukowiec dąży do ulepszenia świata , chce pomóc ludzkości w uporaniu się z jej problemami.
Odkrycia naukowe zawsze miały służyć ułatwieniu pracy człowieka. Współczesny przemysł nie mógłby istnieć bez przełomowych odkryć.
Miniony wiek XX był wiekiem nauki.
Omówię kilka znaczących odkryć i na tej podstawie dokonam odpowiedzi na powyższe zagadnienie.
Doniosłym odkryciem było wynalezienie zjawiska promieniotwórczości. Promienie Rentgena zostały odkryte w roku 1895. Wilhelm Roentgen w 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla. Promieniowanie tego typu wykorzystuje się między innymi w diagnostyce medycznej (rentgenodiagnostyka). W roku 1948 wykryto promieniowanie rentgenowskie pochodzące z przestrzeni kosmicznej. Istnieje wiele pozytywnych zastosowań tych promieni , ale zbyt częste lub intensywne napromieniowanie może poważnie zaszkodzić człowiekowi. Przedmioty codziennego użytku (telewizory , telefony komórkowe) również emitują promieniowanie , które może być szkodliwe dla człowieka. Jeśli człowiek będzie korzystać z tych dóbr rozsądnie to nic strasznego mu nie grozi. Z pewnością są to odkrycia , dzięki którym nasze życie jest łatwiejsze i przyjemniejsze.
Wielkie znaczenie miało odkrycie złóż ropy naftowej.
Ropa naftowa stała się głównym motorem rozwoju przemysłu i cywilizacji w XX wieku . Posiada ona podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych. Jej największe zasoby znajdują się w Afryce , Ameryce Północnej i Południowej , Rosji , rejonie Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska , Irak , Iran , Kuwejt).
Ropa naftowa wykorzystywana jest głównie do produkcji wielu paliw- kilku rodzajów benzyny , oleju napędowego , smarów itp.
Przemysł samochodowy wciąż się rozwija, a wraz z nim do atmosfery dostaje się coraz więcej pyłów , spalin , substancji trujących. Benzyna wykorzystywana w silnikach samochodowych i spaliny doprowadzają do silnego skażenia powietrza.
Rozwój motoryzacji ma również inne negatywne aspekty. Więcej samochodów ? to więcej wypadków. Spaliny z samochodów i innych urządzeń napędzanych ropą zawierają trujące gazy (tlenek węgla, tlenki azotu i ołów). Tworzą one w reakcji ze światłem słonecznym smog, a kwaśne deszcze , zanieczyszczają rzeki , lasy.
Skażenie wód morskich ropą zdarza się również przy czyszczeniu tankowców, kolizjach morskich i wypadkach na platformach wydobywczych. Wycieki ropy prowadzą do zagłady ptaków , ryb i innych morskich organizmów.
Ropa naftowa ma ogromne znaczenie w kształtowaniu się stosunków międzynarodowych..
Kraje zasobne w ten surowiec wywierają wpływ na politykę światową .
Ropa odegrała role w wielu konfliktach.
W 1990r. Irak najechał na Kuwejt i zagarnął jego terytorium. W czasie wojny Irak celowo wpuścił zapasy ropy do wód Zatoki Perskie , powodując katastrofę ekologiczną.
W drugiej połowie XIX wieku wynaleziono lampy gazowe , a następnie żarówkę. Powstawały urządzenia elektryczne i gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na prąd. Wymusiło to rozwój elektrowni. Elektrownie mogą produkować prąd z różnych źródeł (paliwa kopalne , siła wiatru , słońce , elektrownie wodne).
Energia elektryczna produkowana w Polsce ? to węgiel.
Energia pozyskiwana z węgla jest szkodliwa dla środowiska. W wyniku spalania powstają tlenki siarki , dwutlenek węgla. Związki te powodują m. in ocieplenie klimatu , zanieczyszczają glebę i rośliny przez emisje kwaśnych deszczy.
Elektrownie atomowe są dużo bardziej wydajne niż tradycyjne elektrownie. Energetyka jądrowa nie niszczy warstwy ozonowe i nie powoduje globalnego ocieplenia.
W świecie cywilizowanym energia jądrowa jest postrzegana jako przyjazne źródło energii. Ciągle istnieje jednak możliwość awarii elektrowni np. katastrofalny wybuch w Czarnobylu 1986r. Ludzie zostali napromieniowani , rozwinęło się wiele chorób nowotworowych , rodziły się chore , kalekie dzieci.
Niewątpliwie wykorzystanie energii jądra atomowego ma wiele zalet. Jest to ekonomiczny sposób pozyskiwania energii. Prawidłowe funkcjonowanie elektrowni nie jest szkodliwe dla środowiska.
Budowa tego typu elektrowni jest bardzo kosztowna. Produktem ubocznym rozszczepienia jądra atomowego są odpady radioaktywne , które zawierają pierwiastki promieniotwórcze. Odpady radioaktywne muszą być przechowywane setki lat w specjalnych warunkach , zanim przestaną być niebezpieczne dla żywych organizmów.
Moim zdaniem elektrownie atomowe niosą stale wielkie zagrożenie dla ludzkości , z drugiej jednak strony są korzystniejszą formą pozyskiwania energii.
W tym przypadku ważne jest życie i zdrowie ludzi dlatego nie powinno powstawać zbyt wiele tych elektrowni. Ponadto powinny być one pod opieką odpowiedzialnych i wysoce wyspecjalizowanych techników.
Jestem przeciwny wykorzystywaniu energii jądrowej w celach zabijania ludzi tak jak w 1945 r w Hiroszimie i Nagasaki.
W pracach nad zbudowaniem bomby atomowej brali udział najznakomitsi fizycy. Naukowcy wiedzieli , że ich dzieło niesie śmierć , a mimo to nie zaprzestali swych prac.
Moim zdaniem aktu zrzucenia bomby nie można niczym usprawiedliwić. Historycy usprawiedliwiają użycie broni celami militarnymi.
Uważam , że była to jedna z największych zbrodni w dziejach ludzkości. Naukowcom nie udało się zapobiec użyciu śmiercionośnej broni. Decyzję o zrzuceniu bomby podjęli w imieniu narodu amerykańskiego ; generałowie i prezydent Truman. Większą odpowiedzialność w tym przypadku ponieśli politycy i wojskowi. Naukowcy winni być świadomi , że to na nich spoczywa odpowiedzialność za losy świata.
Odkrycia mogą w równym stopniu pomóc ludzkości , jak i ją zniszczyć. Nic nie jest w stanie powstrzymać rozwoju technicznego. Mimo zagrożenia postęp jest potrzebny .Świat jednak ma na koncie złe doświadczenia. Katastrofa w Czarnobylu, zniszczenie Hiroszimy i Nagasaki na długo pozostaną w pamięci pokoleń .Wydarzenia te stały się też symbolem tego , co może się stać , gdy nauka rozwija się w sposób niekontrolowany.
Dlatego tak ważna jest rola odpowiedzialności naukowców za ich wynalazki. Myślę , że w przypadku Hiroszimy i Nagasaki po części ponoszą winę naukowcy. Mieli chyba świadomość tego , że ich ciężka praca może być wykorzystana w złym celu. A może ich pasja albo raczej fanatyzm zostały wykorzystane do zabijania. Naukowcy powinni przewidywać skutki swoich odkryć i muszą umieć przerwać badania w przypadku , gdyby ich skutki mogły okazać się zgubne dla ludzkości. W niektórych przypadkach odkrywca- naukowiec nie przewidzi zastosowań swojego wynalazku przez innego człowieka. Uważam też , że odpowiedzialność naukowców powinna być poparta prawdą . Mimo tragedii w Japonii nauka nadal się rozwija i ma służyć człowiekowi. To właśnie od nas zależy w jaki sposób będziemy korzystać z jej dobrodziejstw.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wierność ideałom młodości, kariera i nadzieja na sukces życiowy - wybory moralne bohaterów literatury polskiej okresu pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw na wybranych przykładach różne ujęcia tego dylematu.

Przejawem zawierzenia własnym ideałom, są wybory życiowe i kluczowe wartości przyświecające bohaterom, takie jak: honor, odwaga, odpowiedzialność, uczciwość, wolność wyboru czy miłość. Owe ideały, w zgodzie z zainteresowaniami częs...