"Romantyczność" Adama Mickiewicza

Mickiewicz napisał w okresie wileńsko - kowieńskim I tom "Poezji", który stał się wydarzeniem literackim. W tomie znalazły się "Ballady i romanse".
Tematykę do ballad poeta zaczerpnął z legend i opowieści prostego ludu. Przetworzył to na język poetycki.
Jedną z tych ballad jest utwór "Romantyczność", która ma charakter programowy i uznana jest za manifest polskiego romantyzmu.
W tej balladzie występują prości ludzie: tłum, gmin, gawiedź, prostota. Karusia to także dziewczyna z ludu, która cierpi po śmierci kochanka Janka.
Na rynku małego miasteczka o świcie Karusia zachowuje się jak szalona i obłąkana. Twierdzi, że przyszedł do niej duch zmarłego Jasia. Rozmawia z nim, tuli się do niego i prosi by jej nie opuszczał.Z jej opisu wynika, że Jasiu jest zimny i blady, ale dziewczyna go nie opuszcza.
Wokół zaczynają gromadzić się ludzie, którzy nie widzą ducha, ale z czasem zaczynają wierzyć w kontakt Karusi z nieżyjącym Jasiem:
"Jasio być musi przy swej Karusi,
On ją kochał za żywota!"
Słowa te zawierają definicję miłości romantycznej - jest to uczucie, które łączy duszę, nawet śmierć nie może być przeszkodą.
Nagle z tłumu wyłania się Starzec (klasyk J.Śniadecki), który wyśmiewa się z modlących i oskarża ich o wiarę w zabobony:
"Dziewczyna duby smalone bredzi,
A gmin rozumowi bluźni"
Spór ten rozstrzyga poeta narrator, który opowiada się za czuciem i wiarą mówiąc:
"Miej serce i patrzaj w serce !"
Słowa te potwierdzają założenia romantyczne, które odnoszą się do intuicji. Wyobraźnia, wrażliwość i uczucie są tak samo ważne jak rozum i myślenie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jako ballada programowa.

"Romantyczność" Adama Mickiewicza ma charakter manifestu programowego.

W balladzie występuję narrator będący jednym z bohaterów. Akcja utworu rozgrywa się w biały dzień na rynku miasteczka. Narrator stara się tłumaczyć dziewcz...

Język polski

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jako utwór programowy

Plan Prezentacji
TEMAT:

?ROMANTYCZNOŚĆ? ADAMA MICKIEWICZA JAKO UTWÓR PROGRAMOWY

Literatura podmiotu:

1. ?Romantyczność? A. Mickiewicz

Plan ramowy wypowiedzi:

I WSTĘP:

1. Geneza pojęcia...

Język polski

Prosze szybko!! Jakie cechy ma wiersz ,,Romantyczność" Adama Mickiewicza

Prosze szybko!! Jakie cechy ma wiersz ,,Romantyczność" Adama Mickiewicza...

Język polski

Interpretacja ballady Adama Mickiewicza "Romantyczność" oraz wiersza Władysława Broniewskiego "Ballady i romanse".

„Dokonując interpretacji ballady Adama Mickiewicza Romantyczność oraz wiersza Władysława Broniewskiego Ballady i romanse ukaż, na czym polega aluzja literacka.”

Do ballady ?Romantyczność? Adama Mickiewicza nawiązuje utwór ?Ba...

Język polski

„Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego i „Romantyczność” Adama Mickiewicza – charakterystyka porównawcza.

W 1822 roku nastąpiło wydanie pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza pt. „Ballady i romanse”. Zbiór ten okrzyknięty został za manifest polskiego romantyzmu, a otwierający go utwór „Romantyczność” uznano za „programowy wiersz now...

Język polski

„Romantyczność” Adama Mickiewicza

W drugiej połowie czerwca 1822 r. ukazał się w Wilnie pierwszy tomik „Poezji” Adama Mickiewicza. Jego trzon główny stanowi cykl wierszy pt. „Ballady i romanse”, owoc lat 1819 - 1821. Był to równocześnie pierwszy zbiór poezji romanty...