Recenzja - "Siłaczka"

Książka Stefana Żeromskiego pt.: „Siłaczka „ opowiada o losach „nowo narodzonego” lekarza Obereckiego i młodą nauczycielkę Stasię Bozowską. Obydwoje znają się jeszcze z czasów, gdy razem żarliwie rozmawiali w mieszkaniu ich wspólnych znajomych w Warszawie. Wierzyli bowiem w siłę pracy u podstaw. Wierzyli, że kiedy wyjadą na wieś i gdy będą pracować z ludem, będą w stanie szerzyć wiedzę i podnieść poziom życia chłopstwa. Stanisława Bozowska jest nauczycielką. Walczy ona z ciemnotą i zacofaniem polskiej wsi. Jej życie określa moralny nakaz służenia i poświęcenia się dla innych. Jej życie określa moralny nakaz służenia i poświęcenia się dla innych.
Razem z doktorem Obereckim wyjeżdża na prowincję, aby tam realizować ideały młodości. Doktor Obarecki jednak ulega presji środowiska i w końcu upodabnia się do mieszkańców Obrzydłówka. Stasia jednak nie poddaje się i konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia.
Oboje ponoszą jednak klęskę. Stasia umiera na tyfus, a jedynym efektem pracy jest twarz zapłakanego dziecka. Obarecki traci znacznie więcej, traci siebie. Odwraca się od swoich młodzieńczych ideałów, drogich sobie wartości. Z człowieka otwartego na sprawy społeczne, pełnego chęci do pracy z najbiedniejszymi, staje się człowiekiem zamkniętym na potrzeby ludzi, „utył, pieniędzy worek uczciwy nazbijał”.
Bozowska i Obarecki są przedstawicielami inteligencji. Prezentując te dwie postaci Żeromski prezentował światu, czego powinien wymagać od inteligencji, a samym inteligentom uświadamiał ich szczególną misję. Powinni żyć dla innych, pracować dla ludzi biednych, żyjących w skandalizujących warunkach, zacofanych i obojętnych na losy reszty społeczeństwa. Muszą uświadamiać ludziom wokół siebie jak wielką krzywdę wyrządzają chłopom odsuwając ich od edukacji. Powinni sami uczyć prosty lud, roztoczyć nad nim opiekę i przygotować go do integracji z resztą społeczeństwa. Każdy z nich musi być „siłaczką”.
Książka bardzo mi się spodobała, ponieważ pokazuje nam, iż nie zawsze dotrzemy do osiąganego przez nas celu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Recenzja "Siłaczki"

Siłaczka" to jeden z tych charakterystycznych utworów Żeromskiego, w których szczególnie jaskrawo zostaje przedstawiony problem niezawinionej ciemnoty i ubóstwa chłopstwa polskiego; problem tym bardziej palący, że spotykający się z oboję...

Język polski

Recenzja Siłaczki

Recenzja "Siłaczki"

Książka pt.: „Siłaczka" to jeden z tych charakterystycznych utworów Żeromskiego, w których szczególnie jaskrawo zostaje przedstawiony problem niezawinionej ciemnoty i ubóstwa chłopstwa polskiego.
Bohatera...

Język polski

Recenzja noweli S. Żeromskiego „Siłaczka”.

Ostatnio przeczytaną książką jest "Siłaczka" napisana przez Stefana Żeromskiego. Jest to dość krótki utwór opowiadający o życiu doktora Obareckiego. Wydawcą jest Zespół Orkla, Press Polski sp. z.o.o w Warszawie. Redakcja; Horyzont. Pr...