Janina Ochojska

Janina Ochojska
Janina Ochojska-Okońska (ur. 12 marca 1955) ? polska działaczka humanitarna, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.
Studiowała astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów (1980) pracowała w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako studentka działała w Duszpasterstwie Akademickim oo. Jezuitów w Toruniu, a od 1976 roku włączyła się w działalność opozycyjną, angażując się m.in. w powstanie NSZZ "Solidarność" w Toruniu.
W 1984 r. wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji "EquiLibre", wyszukując kontakty i koordynując pomocy dla Polski. W 1989 r. była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji "EquiLibre". W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1994 roku założyła Polską Akcję Humanitarną, w której po dziś dzień sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.
Laureatka nagród krajowych i zagranicznych między innymi: tytuł Kobieta Europy (1994), nagroda im. Jana Karskiego (USA), Order Uśmiechu, nagroda Fundacji im. Romerów (Kanada), nagroda Pax Christi International Peace Award, Medal św. Jerzego przyznany przez Tygodnik Powszechny, Atsushi Nakata Memorial (Japonia). W 2004 r. w ankiecie tygodnika Polityka znalazła się na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.
Niepełnosprawna od wczesnego dzieciństwa (polio). W 2000 r. ukazał się wywiad rzeka: "Niebo to inni" (Wydawnictwo Znak, z Janiną Ochojską rozmawiał Wojciech Bonowicz).
Dzięki swojej wytrwałości, dobroci i miłości Janina Ochojska pomagając ludziom stała się znana i podziwiana w całej Polsce i na całym świecie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Współczesny samarytanin - Janina Ochojska

Miałem poważny dylemat przy wyborze postaci współczesnego samarytanina. Po długim namyśle wybrałem działaczkę społeczną, Janinę Ochojską.
Kilka lat przed tym, gdy świętej pamięci Karol Wojtyła został papieżem, Janina włączy...

Język angielski

1. Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania. a). Organizacja charytatywna, na czele której stoi Janina Ochojska, to 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 2. Polska Akcja Humanitarna. 3. Caritas. 4. Amnesty International. b). Konfli

1. Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania. a). Organizacja charytatywna, na czele której stoi Janina Ochojska, to 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 2. Polska Akcja Humanitarna. 3. Caritas. 4. Amnesty International. ...

Język polski

Teliga udowodnił, że ,,(...) jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięscy musi do nas należeć". Uzasadnij słuszność tego

Miałam poważny dylemat przy wyborze postaci, która mogłaby posłużyć mi do poparcia słów Teligi. Po gługim namyśle zdecydowałam się na współczesną działaczkę społeczną, Janinę Ochojską.

Jak wiadomo, Janina Ochojska od ...

Język polski

Bohater naszych czasów - biografia Janiny Ochojskiej.

Miałam poważny dylemat przy wyborze postaci, która mogłaby posłużyć mi do wskazania bohatera naszych czasów, ponieważ sądzę, że to miano można przypisać tylko komuś naprawdę zasłużonemu dla świata. Po długim namyśle zdecydowała...

Wiedza o społeczeństwie

Organizacje chroniące prawa człowieka

Historia PAH
W 1989 roku powstała w Polsce fundacja EquiLibre z siedzibami w Krakowie i Toruniu. Nazwa ta nawiązywała do francuskiej organizacji humanitarnej EquiLibre, którą w 1984 roku w Lyonie założył Alain Michel. Początkowo jej cel...