Budowa wypowiedzeń złożonych

Wypowiedzenie złożone zawiera dwa lub więcej orzeczeń. Zdania wchodzące w skład wypowiedzenia złożonego nazywają się zdaniami składowymi. Zdaniem składowym może być zdanie pojedyncze lub równoważnik zdania.

Zdanie złożone podrzędnie składa się ze zdania nadrzędnego, w którym zawarte jest pytanie i zdania podrzędnego, które zawiera odpowiedź na to pytanie.

Rodzaje zdań podrzędnych:
- przydawkowe
- dopełnieniowe
- okolicznikowe miejsca, sposobu, celu, przyczyny, czasu.

W zdaniu złożonym podrzędnie rozdzielamy przecinkiem zdanie nadrzędne od podrzędnego bez względu na kolejność zdań składowych. Jeżeli zdanie nadrzędne zostało rozdzielone zdaniem podrzędnym to rozdzielamy je przecinkiem z obu stron.

Dodaj swoją odpowiedź