Wektory i skalary

1. Wielkości fizyczne.

Wielkością fizyczną nazywamy wszystko to, co można zmierzyć.
Są to np. długość, objętość, ciężar, czas, prędkość, przyspieszenie.

Wielkości fizyczne dzielimy na dwie grupy:
- wektory, czyli wielkości posiadające kierunek (np. siła, prędkość itp.)
- skalary, czyli wielkości fizyczne nie posiadające kierunku (np. czas, objętość, długość itp.).


--------------------------------------------------------------------------------

2. Cechy wektora.

Każda wielkość fizyczna będąca wektorem ma cztery cechy:
- wartość - liczba jednostek, np. 5 m/s; graficznie jest to długość odcinka symbolizującego wektor.
- kierunek - położenie linii prostej, na której znajduje się wektor
- zwrot - strona, w którą wektor jest zwrócony; graficznie: strzałka na odpowiednim końcu wektora
- punkt przyłożenia - punkt początkowy wektora.

Dodaj swoją odpowiedź