Na podstawie zacytowanych pieśni Horacego określ, jakie postawy wobec życia zawarł w nich autor (odwołaj się do kontekstu kulturowego i filozoficznego).

Horacy jest autorem ?Carmina I? Pieśni 9 i 11. Zawarł w nich postawy dotyczące postępowania w życiu. Wzorowały się na nich całe pokolenia. Horacy propagował epikureizm, czyli przekonanie, że dobrym sposobem na życie jest radosne przeżywanie każdej chwili, a także stoicyzm. Jego słynne powiedzenie to: ?Carpe diem?, czyli ?Chwytaj dzień?.
W Carmina I Pieśni 9 autor ukazuje nam dwa obrazy. Pierwszy to opis zimowej przyrody: ?(?) Soraktu szczyt biało się jarzy w śniegu, rzeki ściął ostry mróz (?)?. Drugi obraz przedstawia domowe zacisze - płomień ogniska oraz picie wina: ?Nie skąp ognisku drew, sobie nie żałuj wina?. Funkcją tych obrazów jest pokazanie kontrastu między ciepłym spotkaniem w domu, a zimnem panującym na dworze. Kontrast ten służy wytłumaczeniu filozofii życia Horacego. Autor przeciwstawia dom ludzki światu boskiemu. W pieśni występują także motywy, w których zawarty jest sens całego utworu. Sorakte jest to góra, a zarazem święte miejsce, w którym ziemia łączyła się z niebem. Oddawano tam cześć Apollowi. Wino, czyli eliksir życia oraz dzban symbolizują nieśmiertelność. Ogień jest żywiołem, ciepłem i symbolem życia. Jesion to silne drzewo oznaczające trwałość. Cyprys był sadzony przez Rzymian nad grobami bliskich - symbolizuje śmierć, a także nieśmiertelność. Horacy w Pieśni 9 dokonał pewnego podziału. Wyszczególnił sferę boską oraz sferę ludzką. Ta pierwsza jest to sfera przyrody, w której zmiany są niezależne od człowieka, lecz tylko od bogów. Sfera ludzka oznacza życie człowieka, podczas którego powinien on spokojnie wykorzystywać każdą chwilę, ponieważ może się już ona więcej nie powtórzyć. Należy także dzielić się radością życia z innymi: ?Baw się Kameną i wiedź korowody?. Podmiot w utworze udziela nam rad dotyczących naszego życia, mówi o tym, że nie mamy się martwić o następny dzień: ?Troskę o jutro rzuć! Każdy dzień ze spokojem przyjmij za losu dar, zapisz na dobro swoje?. Wspomina także o tym, że mamy zażywać miłości: ?Idź na ulicę, w tłum, zaznaj miłej swobody schadzek wieczornych przy szepcie tajemnym??. W Pieśni 9 autor zawarł również swoje słynne hasło ?Carpe diem?. W myśl tej zasady należy korzystać z życia póki jest na to czas i jest się młodym.
W Carmina I Pieśni 11 występuje liryka zwrotu do adresata, która ma za zadanie pouczać. Znajdziemy tu rady: ?Nie pytaj(?)?, ?Nie ufaj(?)?, ?Bądź mądra, wino cedź, nadzieję, póki nie pryska, powściągaj?, ?Jutra nie czekaj. Z dnia korzystaj?. Podmiot mówiący i adresata łączy wspólnota ich losu. Przytoczone rady dotyczą zarówno jednej, jak i drugiej osoby. Każdy kiedyś umrze, lecz nie mamy dociekać kiedy to się stanie. Motyw utworu jest następujący: ?(?) czy Jowisz zimy mnogie, czy ostatnią zapowie, która od skał odbija morza fale tyrreńskie?. To bogowie kierują losem świata oraz człowieka, i nie ma on na to wpływu. Autor ukazuje tutaj następujący pogląd: postawę stoicką, która namawia do korzystania z chwili: ?Nie pytaj, po cóż wiedzieć, jaki mnie, jaki tobie kres od bogów pisany?, ?Wino cedź(?)?, ?Z dnia korzystaj?. Osoba mówiąca w utworze wie jak żyć, jest mądra. Przekonuje adresata pewnością swojej filozofii życiowej, lecz nie może przejrzeć wyroków boskich.
W kulturze odrodzenia stawiano w centrum zainteresowania człowieka i jego potrzeby, a więc korzystanie z życia. Był to pogląd bardzo bliski utworom Horacego. Uważał on podobnie jak Kochanowski, że najważniejsze w życiu są: zdrowie, czyste sumienie, zacisze ogniska domowego i łagodna starość. W Pieśniach Horacy po mistrzowsku łączył lirykę z filozoficznym namysłem nad sensem życia. W jego utworach występują dwie sprzeczne ze sobą nauki: stoicyzm, mówiący o zachowaniu spokoju wobec otaczającego świata, nie popadaniu w skrajności i nie kierowaniu się emocjami oraz epikurejczyków, którzy głosili, że celem życia jest zabawa i radość, oraz że należy poszukiwać szczęścia bez obawy przed śmiercią i bogami. Prostota i doskonałość formy poetyckiej, wyróżnia Horacego spośród innych twórców starożytności.
Autor Pieśni, zawarł w swoich utworach bardzo ważne postawy wobec życia. Wskazuje on na to, że należy żyć spokojnie, beztrosko oraz zgodnie z prawami natury, ponieważ człowiek jest częścią tego świata. Uważa on, że w życiu ważna jest zarówno radość i zabawa, jak i również cnota, zachowanie spokoju oraz umiaru. Człowiek ma także prawo do namiętności. Wszystko, co spotyka człowieka, wynika z woli bogów. Ma on poprzestawać na małych przyjemnościach ? delektować się winem: ?(?)wino cedź?.
Uważam, że warto przyjąć sposób myślenia Horacego. Trzeba cieszyć się życiem i dobrze wykorzystywać każdą chwilę. Nie należy dociekać ile jeszcze życia nam zostało i przewidywać, co stanie się w przyszłości. Każdy z nas musi jednak robić wszystko z umiarem i spokojem.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Na podstawie zacytowanych pieśni Horacego określ, jakie postawy wobec życia zawarł w nich autor (odwołaj się do kontekstu kulturowego i filozoficznego)". - Carmina 1 pieśń 9 i 11

Horacy to starożytny rzymski poeta liryczny, który tworzył między innymi epody, satyry, listy i pieśni.
Pieśni (zwane też odami) to największe osiągnięcie Horacego o bardzo bogatej tematyce - utwory religijne, biesiadne, wiersze do prz...

Język polski

Na podstawie zacytowanych pieśni (Carmina I 9 i Carmina I 11) Horacego określ, jakie postawy wobec życia zawarł w nich autor (odwołaj się do kontekstu kulturowego i filozoficznego)

Znany poeta rzymski Horacy w Pieśni 9 i 11 z Carminy I mówi o tym, że należy żyć chwilą (Carpe Diem – cytat Horacego, który jest używany w naszym codziennym życiu) i cieszyć się nią. Trzeba korzystać z każdego dnia i nie odkładać ...