Najważniejsze bitwy II wojny światowej

1 września 1939 r., godzina 4:45. To właśnie tego dnia, o tej godzinie rozpoczęła się operacja Fall-Wies – atak Niemiec na Polskę.
Niemcy, prowadzili tzw. Blitzkrieg, czyli innymi słowy „szybką wojnę” polegającą na niespodziewanym ataku sił lotniczych, a później artyleryjskich.
Aż siedem dni, bo od 1 do 7 września 1939 r. broniło się zaatakowane jako pierwsze Westerplatte, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego.
Najważniejsze bitwy września ’39 roku to między innymi:
bitwa pod Mławą
bitwa pod Mokrą - Armia niemiecka straciła 150 pojazdów pancernych
oraz
bitwa pod Wizną, gdzie 700 żołnierzy powstrzymało cały korpus niemiecki.
Zaś 3 września 1939 r. Francja i Anglia wypowiedziały Niemcom wojnę.
Niemcy, wykorzystując fakt, iż Francja i Wielka Brytania nie reagowały zbytnio na atak III Rzeszy na Polskę, już w 1940 podbiły w błyskawicznym tempie takie państwa, jak: Dania, Norwegia, Holandia, Belgia, Luksemburg i Francja.
Jednocześnie wspólnie z Włochami Niemcy dokonały podboju Jugosławii, Grecji i znacznych obszarów Afryki Północnej i Północno-Wschodniej. Wielkiej Brytanii zadano poważne straty na morzach i z powietrza. W tym okresie kształtował się blok państw faszystowskich. Niemcy, Włochy i Japonia zawarły pakt (zwany „paktem trzech”), do którego przystąpiły: Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria.
Japonia w tym czasie prowadziła podbój Chin i wkroczyła do francuskich Indochin.
Związek Radziecki napadł 17 września 1939 na Polskę, a następnie na Finlandię, odbierając jej najcenniejsze 10% powierzchni kraju.
Do sierpnia 1940 wcielone zostały do niego też republiki nadbałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia.


Wojna radziecko – fińska 1939 – 1940 r. - zwana również wojną zimową lub Talvisotą, tocząca się w okresie od 30 listopada 1939r. do 13 marca 1940. Wojna zimowa odsłoniła wszystkie słabe punkty Armii Czerwonej, która poniosła stosunkowo wysokie straty. Agresja ZSRR spotkała się z międzynarodowym potępieniem, w wyniku którego ZSRR został wykluczony z Ligi Narodów. Finlandia, mimo że utraciła część terytorium, zdołała obronić swoją niezależność.

Kampania francuska w 1940r. - zwana Bitwą o Francję — była niemiecką inwazją na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg. Działania rozpoczęto 10 maja 1940 roku. Niemcom skutecznie udało się realizować ideę Blitzkriegu, dzięki czemu Francja skapitulowała 22 czerwca. Dwa dni później podpisała pokój z Włochami, które włączyły się do wojny 10 czerwca. Dla państw Osi, kampania zakończyła się ogromnym sukcesem.

Operacja Weserbung - kryptonim operacji ataku wojsk niemieckiej III Rzeszy na Danię i Norwegię w czasie II wojny światowej, rozpoczętej 9 kwietnia 1940. pretekstem była ochrona interesów
Danii i Norwegii przed rzekomo planowaną inwazją brytyjską. W operacji norweskiej obok floty brytyjskiej i norweskiej brały także udział jednostki polskie. Szczególnie wyróżniały się niszczyciele "Grom", "Błyskawica" i "Burza .

Bitwa o Anglię - kampania powietrzna nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF, w czasie drugiej wojny światowej, w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 roku. Określana jest też jako Bitwa o Wielką Brytanię, zwłaszcza w historiografii brytyjskiej. Była to pierwsza kampania toczona wyłącznie za pomocą lotnictwa.

Plan Marita - niemiecki plan inwazji na Grecję, opracowany i wykonany wiosną 1941 roku. W związku ze sprzeciwem Jugosławii wobec przemarszu wojsk niemieckich przez jej terytorium, plan poddano modyfikacjom. Adolf Hitler postanowił podporządkować sobie siłą także Jugosławię. Dlatego też operację rozciągnięto również na jej teren. Do agresji po stronie Niemiec przyłączyły się także Włochy i Węgry. Atak rozpoczął się 6 kwietnia 1941 roku i zakończył się spektakularnym zwycięstwem państw osi. Jugosławia skapitulowała już 17 kwietnia, natomiast armia grecka, wspomagana przez wojska brytyjskie, poddała się 23 kwietnia. Walki z wycofującymi się Brytyjczykami trwały jednak aż do 29 kwietnia.

Desant na Kretę – czyli innymi słowy Operacja Merkury– największa operacja powietrznodesantowa wojsk niemieckich podczas II wojny światowej. Miała na celu zniszczenie sił brytyjskich oraz zajęcie strategicznie ważnej – ze względu na swe centralne położenie we wschodnim basenie Morza Śródziemnego – wyspy.


Bitwa o Midway - bitwa lotniczo-morska w czasie II wojny światowej, stoczona 4 czerwca 1942 pomiędzy okrętami japońskimi a amerykańskimi, w pobliżu atolu Midway na Oceanie Spokojnym, zakończona decydującym zwycięstwem amerykańskim. Uznawana jest za punkt zwrotny w wojnie na Pacyfiku.

Atak na Pearl Harbor - Pearl Harbor została zaatakowana przez lotnictwo marynarki wojennej Japonii rozpoczynając w ten sposób II wojnę światową na Pacyfiku. Z pokładu japońskich lotniskowców wystartowało 350 samolotów. Podczas nalotu, trwającego kilka godzin, zniszczone zostały główne siły amerykańskiej Floty Pacyfiku. Japońskie lotnictwo zatopiło lub uszkodziło 21 okrętów wojennych oraz zniszczyło około 260 samolotów. Ocalały jedynie lotniskowce amerykańskie, których nie było tego dnia w porcie.

Bitwa o Atlantyk – była to najdłuższa kampania II wojny światowej: trwała od roku 1939 do kapitulacji Niemiec w 1945. Jej momentem kulminacyjnym był okres od połowy 1940 roku do końca 1943.Niemcy od początku wojny na Zachodzie próbowali przerwać dostawy morskie do Wielkiej Brytanii. W pierwszym okresie skierowali główny atak na przerwanie połączeń transportowych Brytyjczyków. Samoloty startujące z baz we Francji i Norwegii, okręty nawodne i flota okrętów podwodnych rozpoczęły prawdziwe polowanie na statki transportowe, płynące bez ochrony z ładunkami na Wyspy Brytyjskie. Najtrudniejszym miesiącem w bitwie o panowanie na Atlantyku był listopad 1942, w którym sprzymierzeni stracili ponad 150 okrętów i statków z zaopatrzeniem.

Bitwa pod Stalingradem - jedna z największych bitew (w rzeczywistości była to kampania składająca się z kilku etapów) II wojny światowej, która rozgrywała się w okresie od 21 sierpnia 1942 do 2 lutego 1943. Celem wojsk niemieckich było zdobycie miasta Stalingrad nad Wołgą (dziś Wołgograd), ważnego ze względu na plany zajęcia Kubania i Kaukazu. W rejonie Stalingradu 23 listopada 1942 Rosjanie zamknęli w kotle 6 Armię Polową generała Friedricha Paulusa, część 4 Armii Pancernej oraz jednostki rumuńskie (łącznie około 260-270 tysięcy żołnierzy, w tym 9590 Rumunów i 20300 tzw. Hilfswillige). Niemieckie próby odblokowania stalingradzkiego kotła nie powiodły się. Dowództwo niemieckie odrzuciło propozycję kapitulacji. Bitwa zakończyła się klęską Niemiec i olbrzymimi stratami po obu stronach. Uznawana jest za przełomową w działaniach na froncie wschodnim. Od wygranej nad Wołgą inicjatywę na froncie przejęła Armia Czerwona.

Bitwa pod Kurskiem - bitwa rozegrana w dniach 5-16 lipca 1943 roku pomiędzy siłami niemieckimi a radzieckimi, powszechnie uważana za największą bitwę pancerną drugiej wojny światowej. Zakończyła się przegraną Niemców i przejściem Rosjan do kontrofensywy, dzięki której wyzwolono Orzeł i Biełgorod (5 sierpnia), a następnie Charków (23 sierpnia).

Bitwa o Tobruk - była długą konfrontacją między Osią a Aliantami w czasie II wojny światowej. trwała od 11 kwietnia 1941. Zakończyła się 7 grudnia 1941 roku podczas gdy brytyjska 8 armia wyzwoliła Tobruk w ramach operacji Crusader. Podczas poprzednich operacji: Brevity i Battleaxe nie zdołano wyzwolić Tobruku.

Bitwa pod Monte Cassino - zwana także Bitwą o Rzym – seria bitew pomiędzy wojskami alianckimi a Wehrmachtem, które miały miejsce w 1944 r. w rejonie klasztoru Monte Cassino. W decydującej fazie 3 Dywizja Strzelców Karpackich połączyła się z brytyjskim XIII Korpusem, tym samym Polacy po krwawym boju przerwali obronę na linii Gustawa otwierając nacierającym wojskom alianckim drogę do Rzymu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wypisz najważniejsze bitwy II wojny światowej.

Wypisz najważniejsze bitwy II wojny światowej....

Język angielski

Jakie były najważniejsze bitwy II wojny światowej ,w których brali udział Polacy ?

Jakie były najważniejsze bitwy II wojny światowej ,w których brali udział Polacy ?...

Historia

Polacy na frontach II wojny światowej

Od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej Polacy nie ustawali w walce z najeźdźcą. Jej przejawem były nie tylko działania regularnych wojsk i partyzantki, ale także dążenie do obrony życia oraz narodowych dóbr kultury. Walki toc...

Historia

Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej

Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata.Różniła się na przykład pod względem rozmiarów pola walki,gdyż walki toczyły się praktycznie w całej Europie,oraz w Azji...

Historia

Przyczyny wybuchu,przebieg i skutki pierwszej wojny światowej.

Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata.Różniła się na przykład pod względem rozmiarów pola walki,gdyż walki toczyły się praktycznie w całej Europie,oraz w Azji...