Kwas azotowy

Kwas azotowy V (HNO3) - bezbarwna ciecz, o ostrej woni, 1,5 raza gęstsza od wody. W handlu spotykany najczęściej w postaci 68 lub 55% roztworu. Jako stężony jest nietrwały (rozkładająco działa na niego światło i podwyższona temperatura), w miarę rozcieńczania staje się coraz trwalszy. Jest bardzo silnym utleniaczem, niektóre substancje organiczne w zetknięciu ze stężonym kwasem azotowym V ulegają samozapłonowi. Białko pod jego wpływem zmienia barwę na żółtą (reakcja ksantoproteinowa). Działa żrąco na skórę, powoduje bolesne rany, lub żółte zabarwienie skóry (przy kontakcie z rozcieńczonym roztworem). Kwas azotowy reaguje ze wszystkimi metalami oprócz złota i platyny (rozpuszcza je dopiero woda królewska, czyli mieszanina kwasów azotowego V i solnego w stosunku 1:3). Niektóre metale nieszlachetne, takie jak glin i żelazo, ulegają pasywacji. Dzięki tej właściwości kwas ten można transportować w pojemnikach żelaznych lub aluminiowych. Metale mało aktywne: srebro, rtęć, miedź reagują z kwasem azotowym, redukując azot zawarty w kwasie. Azot (pięciowartościowy) ze stężonego kwasu redukuje się do czterowartościowego, natomiast z rozcieńczonego kwasu do dwuwartościowego:
Przebieg reakcji miedzi ze stężonym kwasem azotowym V:
Cu + 4HNO3 ==> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Cu(0) ==> Cu(II) + 2e
N(V) + e ==> N(IV)
Przebieg reakcji miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym V:
3Cu + 8HNO3 ==> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Cu(0) ==> Cu(II) + 2e
N(V) + 3e ==> N(II)
Na skalę przemysłową kwas azotowy V otrzymuje się przez utlenianie amoniaku, jest to proces wieloetapowy:
- Najpierw otrzymywany jest amoniak, na drodze syntezy bezpośredniej:
N2 + 3H2 =(kat.,500 st.,30-50 MPa)=> 2NH3
- Następnie otrzymany amoniak jest spalany w obecności katalizatora platynowego:
4NH3 + 5O2 =(Pt)=> 4NO + 6H2O
- Powstały bezbarwny tlenek azotu II utlenia się tlenem z powietrza do tlenku azotu IV:
2NO + O2 ==> 2NO2
- Tlenek azotu poddaje się reakcji asocjacji (łączenia cząsteczek tego samego związku)
- Powstały wcześniej tlenek azotu IV (po reakcji asocjacji jego wzór wygląda następująco N2O4) poddaje się działaniu wody w obecności tlenu:
2N2O4 + 2H2O + O2 ==> 4HNO3
Kwas azotowy V stosuje się w wielu różnych gałęziach przemysłu, wymieniam tu tylko najważniejsze:
- Produkcja nawozów sztucznych, barwników i paliw rakietowych
- Farmacja
- Trawienie metali
- Pirotechnika
- Przemysł tworzyw sztucznych
Kwas azotowy jest równie niezbędny w laboratorium jak kwas siarkowy, jednak jego zdobycie dla młodego chemika jest bardzo trudne.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Kwas azotowy (V)- zastosowanie, otrzymywanie, zagrożenia

Kwas azotowy (V)- zastosowanie, właściwości, otrzymywanie i zagrożenia.
Wzór sumaryczny kwasu azotowego(v) to HNO3.
Podstawowe własciwości fizyczne: bezbarwny gaz cięższy od powietrza temperatura krzepnięcia: 332K- (41,10C) temprat...

Chemia

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), kwas siarkowodorowy, kwas mrówkowy(metanowy), kwas octowy (etanowy), kwas propionowy (propanowy) , kwas masłowy (bu

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), kwas siarkowodorowy, kwas mrówkowy(metanowy), kwas octowy (etanowy), kwas propionowy (propanowy) , kwas mas...

Chemia

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), potrzebuje ich wzory

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), potrzebuje ich wzory...

Chemia

Pomorzecie prosze daje naj zasada potasowa+kwas azotowy (V) zasada magnezowa+ kwas azotowy (V) zasada wapniowa+kwas azotowy (V) z góry dziekuje za pomoc ;)

Pomorzecie prosze daje naj zasada potasowa+kwas azotowy (V) zasada magnezowa+ kwas azotowy (V) zasada wapniowa+kwas azotowy (V) z góry dziekuje za pomoc ;)...

Chemia

Który kwas jest mocniejszy, kwas azotowy III czy kwas azotowy V ?

Który kwas jest mocniejszy, kwas azotowy III czy kwas azotowy V ?...