"Latarnik"-opowieść o dzielnym żołnierzu, szlachetnym sercu i ufności dziecka.

Nowela Henryka Sienkiewicza pt: ? Latarnik? opowiada o losach Skawińskiego-człowieka zmuszonego do tułaczki w poszukiwaniu miejsca, w którym mógłby osiąść i spokojnie oczekiwać śmierci. Był to starzec zapracowany oraz po wielu przeżyciach.
Czy głównego bohatera opowieści można by nazwać dzielnym żołnierzem? Czy latarnik był osobą o szlachetnym sercu i ufności dziecka?
Według mnie Skawiński był właśnie takim człowiekiem. Uważam, że nowela Henryka Sienkiewicza to opowieść o mężczyźnie o wielkim sercu. Przyjętą przeze mnie tezę postaram się poprzeć kilkoma argumentami.
Pierwszym niezbitym dowodem potwierdzającym moje zdanie na ten temat, niech będzie to, że bohater był człowiekiem zaprawionym w boju. Uczestniczył w wielu bitwach na ziemiach Europy, ale również i Ameryki. Jego przykładność w pełnieniu obowiązków żołnierza została nagrodzona krzyżami. Świadczy to o tym, że był bardzo dzielnym człowiekiem.
Kolejnym argumentem, który przytoczę, jest to, że:? w czasie epidemii na Kubie(?) oddał chorym wszystką swoją chininę?. Powyższy cytat ukazuje nam jak dobroczynną oraz ofiarną osobą był Skawiński. Mimo iż sam mógł paść ofiarą choroby, rozdał swoje lekarstwa innym.
Trzecim argumentem potwierdzającym zdanie, że ? Latarnik? opowiada o osobie ufnej jak dziecko będzie to, że mimo tylu zawodów, które doznał, wciąż szukał upragnionego miejsca na ziemi. Odznaczał się tym, że ? po tylu zawodach zawsze był pełen ufności i nie tracił nadziei, że jeszcze wszystko będzie dobrze?. Ta wielka ufność sprawiała, że nie poddawał się i trwał w poszukiwaniach, które doprowadziły go do posady latarnika.
Myślę, że można by wysunąć jeszcze kilka dowodów na to, że opowieść Henryka Sienkiewicza mówi o dzielnym żołnierzu, szlachetnym sercu i ufności dziecka.
Uważam, że jest to bardzo ciekawa i pouczająca książka. Mogłam dzięki niej ujrzeć losy ludzi, którzy zostali skazani na Wielką Emigrację. Życie Skawińskiego pokazuje, jak dzielnymi i ofiarnymi ludźmi byli nasi przodkowie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Latarnik to opowieść o dzielnym żołnierzu, szlachetnym sercu i ufności dziecka

Tezę "Latarnik to opowieść o dzielnym żołnierzu, szlachetnym sercu i ufności dziecka", rozumiem w taki sposób, że latarnik był bardzo ciekawym człowiekiem, a jego zalety chciałbym przedstawić. Zacznę od tego, że Skawiński s...

Język polski

"Latarnik" to opowieść o dzielnym żołnierzu, szlachetnym sercu i ufności dziecka.

Nowela "Latarnik" Henryka Sienkiewicza to opowieść o człowieku, który po długiej wędrówce znalazł w końcu miejsce odpoczynku i ukojenia. Skawiński, bo tak nazywał się tytułowy bohater, w dniu przybycia na latarnie, był człow...