Układ chłodzenia

Zadaniem układu chłodzenia jest zapewnienie silnikowi właściwej temperatury pracy oraz utrzymywanie jej na stałym poziomie niezależnie od obciążenia silnika.W skład układ chłodzenia wchodzą: pompa wodny termostat, chłodnica. Są dwa zasadnicze systemy chłodzenia silników - system chłodzenia bezpośredniego i pośredniego. W obu przypadkach czynnikiem, do którego odprowadza się nadmiar ciepła, jest otaczające silnik powietrze. W systemie chłodzenia bezpośredniego powietrze styka się bezpośrednio z cylindrami i głowicą silnika, odbierając od nich ciepło (chłodzenie powietrzem). Natomiast w systemie chłodzenia pośredniego, czynnikem pośredniczącym w wymianie ciepła między silnikiem a powietrzem jest ciecz zawarta w układzie chłodzenia silnika.Tak naprawdę określenie "chłodzenie wodą" jest prawdziwe tylko w połowie, bo druga połowa medium chłodzącego silnika składa się z zupełnie innych elementów niż woda. Są one tu konieczne, by możliwe było - w największym uproszczeniu - zneutralizowanie niepożądanych cech wody. Bo przecież woda w wysokiej temperaturze się gotuje, w niskiej zamarza, a ponadto powoduje korozję metalowych części systemu chłodzącego.Punkt wrzenia, czyli temperaturę, w której woda w układzie chłodzenia się gotuje, można tu podnieść za pomocą zwiększenia ciśnienia w zamkniętym systemie, ale naprawdę decydujące znaczenie ma tu domieszka glikolu etylowego.

UKŁAD CHŁODZENIA, zespół urządzeń i przewodów (np. kanałów w kadłubie silnika spalinowego) umożliwiający odbieranie ciepła od części chłodzonych i odprowadzanie go na zewnątrz; czynnik chłodzący (np. woda) opływa części chłodzone, odbiera od nich ciepło i przepływa do chłodnicy, gdzie zostaje ochłodzony powietrzem; ochłodzony czynnik przepływa ponownie do części chłodzonych; obieg czynnika chłodzącego może być grawitacyjny (czynnik ogrzany unosi się do góry, a chłodzony opada) lub wymuszony (za pomocą pompy).Podstawową własnością płynu chłodniczego jest zdolność do odprowadzania odpowiedniej ilości ciepła z silnika, tak, aby nie nastąpiło jego przegrzanie oraz jego odporność na niskie temperatury, w naszej strefie klimatycznej do nawet -37*C. Takim płynem lub koncentratem tego płynu jest KULER marki K-2.
Z uwagi na tę właściwość taki płyn ma określony czas eksploatacji na ogół określany przez producentów płynów chłodniczych. Później należy go wymienić. Najlepiej jest to zrobić jesienią przed sezonem zimowym. Przy wymianie płynu zalecamy płukanie układu chłodzenia środkiem SUPER FLUSH marki K-2, wg informacji zamieszczonej na opakowaniu. Jeżeli przed wymianą płynu chłodniczego występowały niewielkie wycieki płynu z układu chłodzenia to można wykonać uszczelnienie ukł.chłodzenia za pomocą naszego RADIATOR SUPER SEALER marki K-2, wg informacji zamieszczonej na opakowaniu. Uszczelnianie ukł. Chłodzenia w razie potrzeb tym preparatem może się oczywiście się odbywać w trakcie eksploatacji pojazdu . Zalecany jest do Układów ze zbiornikiem wyrównawczym. Równie skutecznym środkiem likwidującym drobne wycieki jest środek w proszku STOP LEAK marki K-2 , zalecany do rzadko już spotykanych układów chłodzenia bez zbiornika wyrównawczego.
Proszek wsypywany jest bezpośrednio do chłodnicy. Wszystkie w/w środki cechuje duża skuteczność.

Dodaj swoją odpowiedź
Maszynoznawstwo

Układ rozrządu, układ chłodzenia oraz układ olejenia pojazdu samochodowego. (Zadania, budowa materiałi y sposób wykonania)

Kadłuby:
a)zadania: zamyka przestrzeń w której umieszczone są główne elementy silnika, chroni mechanizm korbowy i rozrządu przed uszkodzeniami, służy do zamocowania silnika w pojeździe, stanowi podstawę do mocowania osprzętu silnika....

Mechanika samochodowa

II semestr z budowy pojazdów wszystko o samochodach i ich podzespoły

1.Układ rozrządu
Zadaniem układu rozrządu jest sterowanie dopływem świeżego
ładunku do komory spalania oraz odprowadzenie spalin po
procesie spalania.
Układ rozrządu czterosuwowego silnika
spalinowego zbudowany jest z...

Fizyka

Budowa i praca silnika czterosuwowego

Praca Silnika

Zasada czterech suwów funkcjonalnych silnika jest dziś na całym świecie uważana za najbardziej użyteczną. Ssanie–sprężanie–zapłon-praca-wydech. No tak, ale czy to nie jest pięć taktów? Owszem, ale silnik nazyw...

Fizyka

Praca i budowa silnika czterosuwowego

PRACA SILNIKA

Zasada czterech suwów funkcjonalnych silnika jest dziś na całym świecie uważana za najbardziej użyteczną. Ssanie–sprężanie–zapłon-praca-wydech. No tak, ale czy to nie jest pięć taktów? Owszem, ale silnik nazyw...

Mechanika samochodowa

Silniki spalinowe - podział, budowa

SILNIKI SPALINOWE
w zależności od wartości stopnia sprężania silniki dzieli się na:
-niskoprężne- silniki z zapłonem iskrowym, w których mieszanka paliwowo-powietrzna, znajdująca się nad tłokiem, zostaje zapalona iskrą elektryc...