Warunki naturalne wyspy Robinsona.

Wyspa, naktórej mieszkał Robinson była bardzo piaszczysta.Jej tereny pokrywały gęste lasy, dżungle oraz liczne wzgórza.Przesz śropdek plaży przepływał strumień wody.Klimat,panujący na wyspie był ciepły, a nawet gorący,ale noce były dość chłodne.Na wyspue często spadały obfite deszce, które przeszkadzały w życiu codziennym,gdyż trwały one bardzo długo.Zwierzęta żyjące na wyspie to głównie kozy,papugi,węże,żółwie oraz mewy.Nie można tm było wyróżnić dużo dzikich i drapieżnych zwierząt.Ale za to bardzo lubiły przebywać tam owady, w tym różnokolorowe motyle.Ntomiast rosliny,które tam rosły to szczególnie owoce,m.in. drzewa cytrynowe,melonowe,bananowe oraz palmy kokosowe.W głębi wyspy można było natrafić na dziką roślinność, jaką były np. krzewy.Wyspa była położona w rejonie Karaibów, w miejscu odległym od wszelkick szlaków komunikacyjnych.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Robinson Kruzoe na bezludnej wyspie.

Jak wyglądała wyspa Robinsona ?

Robinson poznaje wyspę stopniowo. Ma ona urozmaiconą linię brzegową: ska;iste wybrzeża, a także piękne plaże. Za skałami, w których znalazł grotę ciągnie się bujny las zwrotnikowy. Teren nie ...