proszę o pomoc wykonaj działanie i podaj dziedzinę wyrażenia [latex] frac{3}{x+2}+ frac{4}{x-3} [/latex] sporządź wykres funkcji f(x)=[latex] frac{2}{x-2} -3[/latex]

proszę o pomoc wykonaj działanie i podaj dziedzinę wyrażenia [latex] frac{3}{x+2}+ frac{4}{x-3} [/latex] sporządź wykres funkcji f(x)=[latex] frac{2}{x-2} -3[/latex]
Odpowiedź

Odpowiedź w załączniku. Dziedzina: R {-2, 3}

(1)          [latex]mathrm{ frac{3}{x+2}+ frac{4}{x-3} = frac{3(x-3)+4(x+2)}{(x+2)(x-3)}= frac{3x-9+4x+8}{x^2-3x+2x-6} = frac{7x-1}{x^2-x-6} } \ \ mathrm{D=mathbb{R}-{-2,3}}[/latex] (2)           [latex]mathrm{f(x)= frac{2}{x-2} -3} [/latex]         Rysujemy wykres funkcji [latex]mathrm{f_1(x)= frac{2}{x} }[/latex]         i przesuwamy o 2 jednostki w prawo i 3 w dół.             (Wykres w załączniku)

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

proszę o pomoc oblicz: a) ㏒₄4√2= b) 2³-log₂⁴= wykonaj działanie i oblicz: a)log₂80+log₂0,1= b)log₅100-2log₅2= wykonaj działanie i podaj dziedzinę wyrażenia [latex] frac{3}{x+2} + frac{4}{x-3} [/latex] sporządź wykres funkcji f(x)=[latex] frac

proszę o pomoc oblicz: a) ㏒₄4√2= b) 2³-log₂⁴= wykonaj działanie i oblicz: a)log₂80+log₂0,1= b)log₅100-2log₅2= wykonaj działanie i podaj dziedzinę wyrażenia [latex] frac{3}{x+2} + frac{4}{x-3} [/latex] sporządź ...

Matematyka

proszę o pomoc wykonaj działanie i podaj dziedzinę wyrażenia [latex] frac{3}{x+2}+ frac{4}{x-3} [/latex] sporządź wykres funkcji f(x)=[latex] frac{2}{x-2} -3[/latex]

proszę o pomoc wykonaj działanie i podaj dziedzinę wyrażenia [latex] frac{3}{x+2}+ frac{4}{x-3} [/latex] sporządź wykres funkcji f(x)=[latex] frac{2}{x-2} -3[/latex]...