Dzięki jakiej broni zeus panował nad światem? "Narodziny świata" Jan Parandowski

Dzięki jakiej broni zeus panował nad światem? "Narodziny świata" Jan Parandowski
Odpowiedź

Zeus panował nad światem dzięki piorunowi

Zeus Gromowładny---dzięki gromom- piorunom miał władzę nad wszystkim

Dodaj swoją odpowiedź