Jakie są stany skupienia wody ? Błagam o pomoc.

Jakie są stany skupienia wody ? Błagam o pomoc.
Odpowiedź

stan ciekły np woda (taka np do picia czy w rzece) stan stał np lód stan gazowy np para wodna

ciecz, ciało stałe (np. lód, śnieg), gaz (np. para wodna) 

Dodaj swoją odpowiedź