Charakterystyka Jacka Soplicy "Pan Tadeusz"

Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Jest bratem Sędziego i ojcem Tadeusza. Nazywa sie go bohaterem dynamicznym, ponieważ w swoim wątku dokonał ogromnej przemiany.

Miał powodzenie u kobiet Przydomek "Wąsal" zyskał, ponieważ nosił duże sumiaste wąsy. Cieszył się zaufaniem wśród szlachty, choć sam do niej nie należał. Ubierał sie jak szlachcic. Impulsywność duma, nieustępliwość i kłótliwość to jego najgorsze cechy.

Jednak pod tą tarczą zawadiaki miał czułe serce. Zakochał się w Ewie, córce swojego przyjaciela Horeszki. Stolnik odmówił mu ręki córki. Ten okropny cios dla Jacka spowodował jego upadek moralny. W chwili gniewu Soplica zabił Horeszkę. Ożenił się z matka Tadeusza, której nie kochał. Najpierw ja uszczęśliwił, a potem doprowadził do jej śmierci. Zaczął pic. Bardzo cierpiała z powodu tych złych czynów i bardzo się tego wstydził.

Właśnie te zdarzenia doprowadziły do duchowej przemiany Soplicy. W żalu za grzechy stał się człowiekiem do naśladowania, spokojnym, gorliwym, patryiotycznym. Jako ksiądz Robak poświęca życie ojczyźnie, próbuje zjednoczyć szlachtę. Ważne jest to, że próbował naprawić swoje błędy i udaje mu sie to. Pragnie szczęścia dla Zosi i Tadeusza, ponieważ wciąż jeszcze pamięta swoją niespełnioną miłość. Podziw budzi tutaj jego pokora, która pomogła mu odkupić swoje grzechy.

Ocena nauczyciela 5-

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy

Charakterystyka Jacka Soplicy.

Jacek Soplica to jedna z głównych postaci epopei Adama Mickiewicza ,,Pan Tadeusz’’. W młodości był przystojnym, ale niebogatym szlachcicem:
„...sam nic nie posiadał prócz kawałka roli,
...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy.

Charakterystyka Jacka Soplicy

Spośród wielu reprezentantów epopei A. Mickiewicza pt. ?Pan Tadeusz? niewątpliwie najpełniej ukazaną postacią jest Jacek Soplica. Z początku prowadzi on lekkomyślny i hulaszczy tryb życia, jednak pod...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy

Charakterystyka Jacka Soplicy.
Jacek Soplica jest jedną z głównych postaci epopei Adama Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz". Postać ta na początku prowadziła lekkomyślny, hulaszczy tryb życia, ale pod wpływem tragicznych zdarzeń zmienia się...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy.

RYMOWANA CHARAKTERYSTYKA JACKA SOPLICY

Jacek Soplica jest bohaterem książki pt. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
Jest to człowiek, tory przez czas jej trwania posiada dwa oblicza.
Na samym jej początku przystojniakiem i uwodzicie...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy (ks. Robaka) w dziele pt. "Pan Tadeusz".

Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Jest on bratem Sędziego i ojcem Tadeusza. Nazywa się go bohaterem dynamicznym, ponieważ w swoim wątku dokonał ogromnej przemiany.

W m�...