Zjawiska sejsmiczne

Zjawiska sejsmiczne podlegają na drganiu skorupy ziemskiej spowodowanym rozchodzeniem się fal sprężystych, zwanych falami sejsmicznymi. Trzęsienia Ziemi wywołane są ruchami mas skalnych w głębi skorupy ziemskiej lub płaszczu Ziemi.W wyniku tych ruchów powstają w skałach naprężenia, których nagłe rozładowanie wywołuje falę.

Hipocentrum - jest to miejsce w głębi Ziemi, w którym powstaje fala sejsmiczna.

Epicentrum - jest to miejsce na powierzchni Ziemi, bezpośrednio leżące nad hipocentrum, w którym drgania odczuwane są najsilniej.

RODZAJE TRZĘSIEŃ ZIEMI


- tektoniczne- powstają na styku płyt litosfery w górnej części płaszcza Ziemi
- wulkaniczne- związane są z gwałtownym przedzieraniem się gęstej magmy przez skorupę ziemską
- zapadliskowe - powstają na skutek obrywania się dużych mas skalnych, zawalenia się stropu jaskini lub dużego wyrobiska.

ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW SEJSMICZNYCH NA ŚWIECIE


Rozmieszczenie obszarów sejsmicznych, tj.o częstych i silnych trzęsieniach Ziemi, nawiązuje wyraźnie do przebiegu granic między płytami litosfery. Słabsze trzęsienia, lecz częste, występują w miejscach rozsuwania się płyt. Największe nasilenie ma miejsce w strefach podchodzenia płyty oceanicznej pod inną oceaniczna (luki wysp japońskich, indonezyjskich), lub płyty oceanicznej pod kontynentalną (pacyficzne wybrzeże Ameryki).

OBSZARY SEJSMICZNE NA ŚWIECIE


- pas pacyficzny- wybrzeża i wyspy Pacyfiku
- pas równoleżnikowy- Alpy, Karpaty, Kaukaz, Himalaje, Wielkie Antyle.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Trzęsienia ziemi i zjawiska wulkaniczne

Plan pracy:
1. Trzęsienia ziemi
1.1. Rodzaje trzęsień ziemi
1.2. Obszary powierzchni ziemi wyróżnione w oparciu o częstotliwość i siłę wstrząsów
1.3. Pomiar trzęsień ziemi
1.4. Tsunami a trzęsienia ziemi
1.5....

Geografia

Zjawiska atosferyczne

Groźne zjawiska atmosferyczne towarzyszą wszystkim życiom od czasu powstania Ziemi i atmosfery.

Atmosfera jest zewnętrzną, gazową sferą. Atmosfera ziemska otacza ziemię. To właśnie w atmosferze zachodzą wszystkie zjawiska pogodow...

Geografia

Zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi na kuli ziemskiej.

Ogólną budowę skorupy ziemskiej oraz jej ruchy wyjaśnia teoria płyt litosfery. Całą litosferę budują warstwy skał o grubości od 10 do 100 km. Podzielone są one głębokimi, sięgającymi płaszcza rozłamami na bloki zwane płytami. Pły...

Geografia

Zjawiska przyrodnicze- zagrożenia

.Zagrożenia człowieka spowodowane działaniem sił przyrody czyli zjawiskami przyrodniczymi to w języku potocznym zagrożenia naturalne, zwane też klęskami żywiołowymi lub kataklizmami. Są to zjawiska przyrody trudne do przewidzenia co do cz...

Geografia

Trzęsienia ziemi, skutki, przyczyny i sposoby zapobiegania.

Przyczyny ,skutki i sposoby zapobiegania trzęsienia ziemi.

Trzęsienie ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdł...