Zastosowania metali i ich stopów

Zastosowania metali
Srebro - wyroby jubilerskie, sztućce, styki do przewodów elektrycznych i elektronicznych.
Wolfram - żarówki.
Złoto - wyroby jubilerskie.
Cyna - styki do kabli.
Nikiel - powlekanie metali.
Tytan - technologie kosmiczne.
Miedź - przewody elektryczne, rury do wody, rynny, dachy.
Cynk - do pokrywania innych metali by nie rdzewiały.
Wapń - budownictwo i rolnictwo.

Zastosowania stopów
Stal - konstrukcje i szkielety budynków, tory kolejowe, trakcje, podwozia samochodowe, statki.
Brąz - wyroby jubilerskie, pomniki.
Mosiądz - okucia do mebli.
Żeliwo - obudowy w motoryzacji, formy, grzejniki, rury do kanalizacji, garnki.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Elektromagnesy i ich zastosowanie

Elektromagnesy

Elektromagnes jest to zwojnica (inaczej solenoid lub potocznie cewka) z rdzeniem w środku wykonanym z ferromagnetyka, w której płynie prąd. Rdzeniem jest na ogół stal miękka czyli niehartowana. Szybko się ona magnesuj...

Chemia

Metale ciężkie - rodzaje, znaczenie i ich rola wśrodowisku i życiu człowieka

Metale ciężkie to pierwiastki o masie właściwej większej od 4,5 g/cm,3 które w reakcjach chemicznych wykazują tendencję do oddawania elektronów, tworząc proste kationy. W stanie stałym i ciekłym charakteryzują się dobrą przewodności...

Chemia

Szkło, właściwości gleby, metale w przyrodzie

Krzem (Si, silicium) jest szarym, twardym i kruchym ciałem stałym o strukturze typu diamentu, niemetalem (półmetalem, o własnościach półprzewodnikowych) o temperaturze topnienia 1417C i gęstości 2,33 g/cm3. Otrzymywany przez redukcję krze...

Chemia

Występowanie i zastosowanie metali lekkich, ciężkich, szlachetnych i fluorowców

Metale Szlachetne

Złoto – cywilizacja odnalazła złoto w 3000 r. p. n. e. Złoto jest miękkim jasnożółtym metalem. Niczym nie zanieczyszczone, jest najbardziej miękkie, kowalne i ciągliwe ze wszystkich metali. Bardzo łatwo rozbij...

Chemia

Metale kolorowe i ich stopy

METALE
Metal (niem. Metall, fr. mtal, ang. metal z łc. metallum z gr. mtallon) 1. fiz., chem. substancja o skondensowanej uporządkowanej budowie wewnętrznej, stałym lub ciekłym stanie skupienia, dobrym przewodnictwie cieplnym i elektr., zaz...